Κοινωνία

Απογραφικά στοιχεία προσφυγικών οικογενειών από τον Πόντο στον Άγιο Μάρκο Κιλκίς

Γιά πρώτη φορά στα χρονικά της έρευνας στα θέματα του Ελληνισμού του Πόντου επιχειρήθηκε ψηφιοποίηση απογραφικών στοιχείων οικογενειών προσφύγων εκ Πόντου, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ισχυρό ερέθισμα – κέντρισμα στην μνήμη και την γνώση προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού των πολυτίμων στοιχείων γιά κάθε προσφυγική ποντιακή οικογένεια σε όλη την ελληνική επικράτεια, άρα της διαφύλαξης και διαιώνισης της ταυτότητας του ποντιακού στοιχείου.

Και περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον νομό Κιλκίς, ως “κυψέλη”αλησμονήτων πατρίδων με πλειοψηφούν το προσφυγικό ποντιακό στοιχείο, το γεγονός ότι την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία ανέλαβε ένα δικό του άξιο τέκνο, ο πολιτικός μηχανικός, ερευνητής και πρώην βουλευτής Νίκος Αφεντουλίδης.

Ο ίδιος αναφέρει γιά το σημαντικό αυτό εγχείρημα τα εξής:

“Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών δημιούργησε πίνακες απογραφής των όλων των αγροτών προσφύγων (πρόσφυγες από Πόντο, Καύκασο, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Κριμαία, περιοχές Ρωσίας κλπ), στους οποίους αναφέρεται-καταγράφεται η δήλωση των προσφύγων για τον τόπο καταγωγής τους και ο αριθμός δήλωσης της απογραφής τους, που ουσιαστικώς αποτελεί την νέα κατοικία τους. Οι δηλώσεις προσδιορίστηκαν από την Ε.Α.Π (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) και οι πίνακες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν γιά την όποια αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν στα χωριά μας.

Από τους πίνακες αυτούς, που είναι με αλφαβητική σειρά (όχι απόλυτη) μπορεί καθένας μας αναζητώντας τον πρώτο πρόσφυγα, π.χ τον παππού του, να βρει τι δηλώθηκε από αυτόν ως τόπος καταγωγής του. Οι αλφαβητικοί αυτοί πίνακες είναι περί τις 7.000 σελίδες με πάνω από 230.000 καταγραφές προσφύγων (αρχηγών οικογενειών). Από τους πίνακες αυτούς οι δηλώσεις, που έχουν καταστραφεί, αποτελούν το 3% του συνόλου περίπου.

Η δική μου προσπάθεια εστιαζόταν στην καλύτερη αξιοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων. Συγκεκριμένα στην δυνατότητα μέσα από μία νέα οργάνωση των δεδομένων να γνωρίσουμε την προέλευση των κατοίκων για κάθε χωριό της Ελλάδος, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες, όπως επίσης στην εύρεση των κατοίκων για κάθε χωριό καταγωγής και την διασπορά τους στα χωριά της ελληνικής επικρατείας. Αυτή η προσπάθεια- ψηφιοποίηση επιχειρήθηκε με καταγραφή και δημιουργία της απαιτούμενης βάσης δεδομένων, μέσα από την οποία απαντάμε σε πολλά ερωτήματα. Επίσης την αναζήτηση στοιχείων καταγωγής βάσει επωνύμου και σύνταξη-ταξινόμηση κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Γνωρίζοντας σε πιό σημείο βρισκόμαστε ως τρίτη ή και τέταρτη γενιά προσφύγων, θεώρησα σκόπιμο να ψηφιοποιήσω τα σχετικά δεδομένα, γιά να υπάρχει ένα ερέθισμα-κέντρισμα σε όσους ασχολούνται με πέραν της ιστορίας του προσφυγικού Ελληνισμού προβλήματα των οικισμών τους και ό, τι άλλο έχει σχέση με την τοπική ιστορία και τους ανθρώπους της.

Έτσι, θα έχουν επί πλέον στοιχεία και χρήσιμο υλικό στην εργασία τους. Αυτό αφορά και σε φυσικά πρόσωπα αλλά και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς.
Στους πίνακες, και συγκεκριμένα στους αριθμούς απογραφής, υπάρχουν τα γράμματα Α,Β,Γ,Μ.

Το Α σημαίνει, ότι ο πρόσφυγας δεν ευρέθη στον συνοικισμό την περίοδο των δηλώσεων.
Το Β σημαίνει, ότι εγκατέλειψε αυθαίρετα τον συνοικισμό του της αγροτικής του εγκατάστασης.
Το Γ σημαίνει, ότι έχει εγκατασταθεί μετά την 1η Ιουλίου του 1928.
Το Μ σημαίνει, ότι ο πρόσφυγας είναι μέλος αγροτικής οικογένειας, και όχι αρχηγός της.
Όπου δεν υπάρχει γράμμα στον αριθμό απογραφής, αφορά σε αρχηγό οικογένειας».

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

 

Περισσότερα

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς ευχαριστούν τους αδελφούς Πατράλη

Περίσσευμα ψυχής και αγάπης από τους αδελφούς Πατράλη στο Κάτω Θεοδωράκι. Για δεύτερη χρονιά φιλοξένησαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επίσκεψη του κλιμακίου της ΝΔ στην λαϊκή του Κιλκίς