Γενικά

Η πρώτη αιρετή διοίκηση δρομέων υγείας Κιλκίς

Συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο αιρετό διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου δρομέων υγείας Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Ευφροσύνη Ζαμπέλη

Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Μαργαριτίδης

Γενικός γραμματέας, Σωκράτης Δημητριάδης

Ταμίας, Αθανάσιος Κοσμίδης

Δημοσίων σχέσεων, Χαράλαμπος Μακρίδης

Μέλη, Χαρίκλεια Καραμπίδου, Μαρία Τσιλικίδου.

Την εξελεγκτική επιτροπή συγκροτούν η Βασιλική Κρασσά, Παναγιώτης Τριαρίδης και Γεώργιος Τριαρίδης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα