Αγροτικά

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παρέκκλισης από βιοκαλλιεργητές

Από το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε στους βιοκαλλιεργητές του νομου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης στην υπηρεσία σε περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μη πιστοποιημένο βιολογικό σπόρο, ότι οι ημερομηνίες για την τρέχουσα περίοδο 2019-20 καθορίζονται ως εξής :

– Για τα ετήσια φυτά, χειμερινά σιτηρά, βίκο, μπιζέλι και μηδική η 22η Νοεμβρίου 2019 και ημέρα Παρασκευή.

– Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που υπάρχει και είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/greek/3.6.pol.html και πάντοτε πριν τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας.

Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα.

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της υπηρεσίας στις ανωτέρω ημερομηνίες και με το προβλεπόμενο υπόδειγμα – αίτηση “Αίτηση γιά χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τμήμα φυτικής & ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής Οικονομίας & κτηνιατρικής, περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, γραφείο 7, Τηλ. 234135126, ηλεκτρονική διεύθυνση :

[email protected],

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]

Απεδείχθη, ότι… χρειάζονται

Συγκαταλέγεται στα θέματα, στα οποία η στήλη κατά καιρούς αναφέρεται με αρνητικό σχολιασμό, καθώς από τότε, που ανέκυψε, συνεχίζει να […]