Η προθεσμία πληρωμής εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

Αγροτικά /

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι οι δικαιούχοι προσωρινής εκμισθώσεως αγροτεμαχίων για τα έτη 2012-13, 2013-14, 2014-15 του νομού Κιλκίς για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις περιφερειακής ενότητας Κιλκίς δύνανται να προσέλθουν στο τμήμα τοπογραφίας εποικισμού & αναδασμού της Π Ε Κιλκίς προκειμένου να λάβουν το σχετικό σημείωμα το οποίο θα προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ για να εξοφλήσουν την οφειλή τους.

Οι μισθωτές πρέπει να προβούν στις ως άνω ενέργειες έως τις 31.5.15 ώστε να αποφευχθεί καταλογισμός του ποσού στην ΔΟΥ Κιλκίς.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα τηλέφωνα 23423 53654 και 23414 53658.

Περισσότερα

Γ. Γεωργαντάς στα εγκαίνια της Zootechnia: Το Μάρτιο στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Κλείνει η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας Ως μια ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και αλιείας χαρακτήρισε την […]

Δείτε ακόμα