Γενικά

Παραμένει… ζητούμενο η κατασκευή κολυμβητηρίου στο Κιλκίς

Η κατασκευή κολυμβητηρίου διεθνών προδιαγραφών στο Κιλκίς παραμένει… ζητούμενο.

Και τούτο, διότι δεν εκδόθηκε η σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), αφού δεν εκδίδεται καμμία τέτοια απόφαση… ημέρα Σάββατο.

Κατά μείζονα λόγο, όταν πρόκειται γιά Σάββατο και 1η Απριλίου, κοινώς Πρωταπριλιά!

Και του χρόνου!

Με τηνευχή, εώς τότε η δρομολόγηση της κατασκευής κολυμβητηρίου διεθνών προδιαγραφών στο Κιλκίς να μην περιορισθεί στα όρια… της Πρωταπριλιάτικης φάρσας!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα