Αγροτικά

Πρόσθετες ενισχύσεις γιά τα αιγοπρόβατα

Στα τρία ευρώ το ζώο η πρόσθετη ενίσχυση και στα τέσσερα ευρώ ανά ζώο η συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα καθορίζει η σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η αντίστοιχη ενίσχυση για τους μετακινούμενους ανέρχεται στα τέσσερα ευρώ το ζώο

Η ενίσχυση για τους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους ανέρχεται στα τέσσερα ευρώ το ζώο, σύφμωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει ότι με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού παραγωγικής ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου, καθορίστηκε για το 2014 το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής για τον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος.

Ειδικότερα, το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης καθορίστηκε ως εξής:
-Τρία ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους της πρόσθετης ενίσχυσης
-Τέσσερα ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης
-Τέσσερα ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα