Γενικά

Πρόσθετα μέτρα προστασίας για κορονοϊό από τον δήμο Κιλκίς

Νέα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού λαμβάνει ο δήμος Κιλκίς με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και των οδηγιών που έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) καλούνται οι δημότες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να προσέρχονται στο Δημαρχείο Κιλκίς, στα ΚΕΠ και στις δημοτικές υπηρεσίες μόνο για επείγουσες περιπτώσεις.

– Η εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

– Σε ότι αφορά το δημαρχείο, η είσοδος του κοινού θα γίνεται μόνο από την κεντρική πύλη. Οι είσοδοι από ληξιαρχείο και συνεδριακό κέντρο του δήμου θα παραμείνουν κλειστές. Το ωράριο λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών τροποποιείται με ώρες εξυπηρέτησης για το κοινό από τις 9:00 έως τις 13:00.

– Το ωράριο λειτουργίας στα ΚΕΠ διαμορφώνεται από τις 7:30 έως τις 15:00 και οι δημότες θα εξυπηρετούνται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

– Καθιερώνεται παρουσιολόγιο για την καταγραφή επισκεπτών. Για προληπτικούς λόγους προστασίας των εργαζομένων και των δημοτών σε όλες τις υπηρεσίες, θα τηρείται σειρά σε απόσταση ασφαλείας και οι πολίτες θα εισέρχονται ένας προς έναν.

– Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– Για έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ η τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.

– Η ταμειακή υπηρεσία θα λειτουργήσει κανονικά με προτεραιότητα στην πληρωμή επειγουσών υποχρεώσεων προς τρίτους (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική εντολή μέσω των τραπεζικών ή διατραπεζικών συστημάτων “ΔΙΑΣ” χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Δήμο.

– Η εξυπηρέτηση των δημοτών για επείγουσες οικονομικές συναλλαγές – πληρωμές προς το Δήμο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος “ΔΙΑΣ” (αναζήτηση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Τραπεζών στην επιλογή Πληρωμές Δήμων). Για την εξυπηρέτηση των δημοτών σε ότι αφορά οικονομικές συναλλαγές με το Δήμο με βάση την ως άνω διαδικασία και για αποστολή στους συναλλασσόμενους κωδικών πληρωμής με ηλεκτρονικό τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

– Η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία καλεσμένων, εκτός του κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους (μάρτυρες, γονείς).

– Παρατείνεται για ένα μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΚΕΑ), οι οποίες έληξαν το Φεβρουάριο.

– Παρατείνεται για ένα μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του επιδόματος στέγασης, οι οποίες λήγουν το Μάρτιο.

– Αναστέλλεται από 1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου η προθεσμία των τριών μηνών, η οποία ίσχυε για τις αιτήσεις του επιδόματος γέννησης.

– Κανονικά θα λειτουργούν οι δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Για την καλύτερη λειτουργία τους συνιστάται στους δημότες να περιορίσουν ει δυνατόν την εναπόθεση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι:

– Ο δήμος προχώρησε σε προληπτικές απολυμάνσεις, σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, σε δημοτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις,(Δημαρχείο, Συνεδριακό Κέντρο, Καπναποθήκη Αυστροελληνικής, Τεχνική Υπηρεσία – ΤΟΑ, ΚΑΠΗ, ΚΔΕΚ, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί ΚΔΕΚ και Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, ανοιχτά και κλειστά γυμναστήρια κ.α.) στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, στα ΚΕΠ. στη ΔΕΥΑΚ, στο Κέντρο Κοινότητας καθώς και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ”Νηρέας”, στο Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, στο Ελεγκτικό Συνέδριο Κιλκίς, στην Εισαγγελία και στο Πρωτοδικείο Κιλκίς.

– Παρατάθηκε η προθεσμία δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων έως τις 30.6.2020. Για τη διευκόλυνση των πολιτών υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr

– Σε αναστολή παραμένουν οι ακόλουθες δομές του δήμου Κιλκίς: βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, αθλητικοί χώροι κλειστοί και ανοικτοί, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, Συνεδριακό Κέντρο, Καπναποθήκη της Αυστροελληνικής, πολιτιστικά κέντρα, γυμναστήρια, κ.α. Δεν παρέχεται άδεια χρήσης δημοτικών χώρων ή σχολείων για οποιαδήποτε εκδήλωση.

Ο δήμος Κιλκίς ζητά την κατανόηση των δημοτών και τους καλεί να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Για την εξυπηρέτησή τους θα ισχύσουν οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δήμου Κιλκίς
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23413 52100
Γραφείο Δημάρχου Κιλκίς: 23413 52102
Γενικός Γραμματέας Δήμου Κιλκίς : 23413 52112
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 23413 52120, 23413 52164, 23413 52165, 23413 52166, 23413 52167
Πρωτόκολλο: 23413 52126
Δημοτολόγια: 23413 52122, 23413 52123, 23413 52124
Μητρώο: 23413 52116, 23413 52117, 23413 52118
Ληξιαρχείο : 23413 52127, 23413 52128
ΚΕΠ Κιλκίς : 23413 52026
ΚΕΠ Δροσάτου: 23413 50509
ΚΕΠ Μανδρών 23413 41685
ΚΕΠ Μαυρονερίου: 23413 50710
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 23413 52130, 23413 52170,
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας: 23413 52195, 23413 52196, 23413 52197, 23413 52198
Ταμειακή Υπηρεσία: 23413 52177, 23413 52178,
Τμήμα Προμηθειών: 23413 52156, 52157, 23413 52158, 23413 52159
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας: 23413 52280, 23413 52285, 23413 52286
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας: 23413 52283, 23413 52284, 23413 52287
Κέντρο Κοινότητας: 23410 28099
Τεχνική Υπηρεσία: 23413 52260, 23413 52267
Υπηρεσία Δόμησης: 23413 53400
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: 23413 52251, 234130, 23413 52235
Αμαξοστάσιο
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου: 23413 52288, 23413 52289
Πολιτική Προστασία: 23413 52295
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών : 23413 5220, 23413 52225
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς: 23413 52217
ΔΕΥΑΚ: 23410 29330

Περισσότερα
Δείτε ακόμα