Γενικά

Πρόσληψη σαράντα συμβασιούχων στο δήμο Κιλκίς για την αντιμετώπιση του Covid -19

Από το δήμο Κιλκίς ανακοινώθηκε η πλήρωση σαράντα θέσεων εργασίας (40) ως έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid -19.

Οι αιτούμενες ειδικότητες είναι:

– Υ.Ε. γενικών καθηκόντων (Υπηρεσίες φύλαξης και υποδοχή κτηρίων) δέκα θέσεις (10)

– Υ.Ε. εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων είκοσι έξι θέσεις (26)

– Δ.Ε. οδηγών οχημάτων – απορριμματοφόρων τέσσερις θέσεις (4)

Οι συμβάσεις εργασίας θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως και τις 31.12.20.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από την Πέμπτη 27 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 24:00.

Το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr με την ακόλουθη διαδρομή αναζήτησης: Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις – Διακηρύξεις > Έκτακτες προσλήψεις λόγω Covid.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στη συνέχεια θα “σκανάρουν” μαζί με τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά, και θα τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 23413 75234 & 235, 23413 52165-164-167-120) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα