Γενικά

Προσλήψη είκοσι οκτώ ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 25.8.20 έως 31.8.20.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα