Αγροτικά

Προσλήψεις συμβασιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώθηκε η άμεση πρόσληψη 260 ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ1 γεωπόνων, ΠΕ10 οικονομικών, ΠΕ3 κτηνιάτρων, ΠΕ9 διοικητικών, ΠΕ τοπογράφων, ΤΕ1 τεχνολόγων γεωπονίας φυτικής παραγωγής, ΤΕ1 τεχνολόγων γεωπονίας ζωικής παραγωγής και ΔΕ4 διοικητικών γραμματέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης δύο μηνών (130 για το α´ δίμηνο και 130 για το β´ δίμηνο), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών διευθύνσεων.
Η ανακοίνωση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr την φόρμα «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», από την Δευτέρα 17-11-14 έως και τη Δευτέρα 24-11-14 και ώρα 3.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα