Γενικά

Προσλήψεις δύο ατόμων στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Η ΕΦΑ Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ειδικότητας Οικονομικού, ΤΕ Λογιστών

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Συγχαρητήρια χωρίς ντροπή

Χωρίς ίχνος ντροπής ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Μηνάς Παπαδόπουλος απέστειλε συγχαρητήρια στον σφυροβόλο Κωνσταντίνο Ζάλτο γιά […]