Γενικά

Πρόσληψη 67 σχολικών καθαριστών – καθαριστριών στον δήμο Κιλκίς

Την πρόσληψη εξήντα επτά (67) καθαριστών – καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο Δήμος Κιλκίς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε σχολικές μονάδες του Δήμου τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι τριάντα πέντε (35) είναι μερικής απασχόλησης 5,5 ωρών και οι υπόλοιπες τριάντα δύο (32) είναι μερικής απασχόλησης 3,5 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι -ες καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθ.15613/21-7-2022 η οποία διατίθεται σε μορφή PDF και DOC στον διαδικτυακό τόπο του δήμου (www.e-kilkis.gr) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μαζί με την αίτηση υποβάλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής που είναι έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου με καταληκτική ώρα στις 23:59.

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr (Γενικά > Επικαιρότητα > Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις – Διακηρύξεις).

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Γεωργαντάς από το Κιλελέρ: Τιμούμε τους αγώνες των αγροτών μας και παλεύουμε για το σήμερα και το αύριο του πρωτογενούς τομέα

113 χρόνια μετά την εξέγερση των Θεσσαλών αγροτών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς βρέθηκε στο Κιλελέρ προκειμένου […]