Πρόσληψη 33 ατόμων οκτάμηνης απασχόλησης στον τομέα της καθαριότητας & των τεχνικών έργων του δήμου Κιλκίς

Γενικά /

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών στις Διευθύνσεις Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Οι αιτούμενες ειδικότητες αφορούν πέντε (5) ΔΕ οδηγούς απορριμματοφόρων, έναν (1) ΔΕ χειριστή καλαθοφόρου οχήματος, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγους και είκοσι πέντε (25) ΥΕ εργάτες – εργάτριες καθαριότητας – συνοδούς απορριμματοφόρων.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Κιλκίς «e-kilkis.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες, Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων», είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Καπέτα 17, 61100 – Κιλκίς, υπόψη κας Θεοδώρας Τερζοπούλου, τηλ. Επικοινωνίας 23413/52164-165-167-120.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλονται από την Δευτέρα 9 μέχρι και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 24:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-kilkis.gr, στην κατηγορία Προκηρύξεις – Διακηρύξεις β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Περισσότερα

Συνεργασία δημάρχου Κιλκίς με τον Γεν. Γραμματέα του Υπ. Εσωτερικών για το πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’

Συνεργασία με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών είχε ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης κατά την επίσκεψη του Μιχάλη Σταυριανουδάκη […]

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η μονάδα λυματολάσπης της ΔΕΥΑΚ με 6.836.316 ευρώ

Η διαχείριση της λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με έναν συνδυασμό πρωτοποριακών μεθόδων, που περιλαμβάνει τεχνολογίες […]

Δείτε ακόμα

Η βασιλόπιτα του ΧΩΜΑ Κιλκίς

Ο αθλητικός σύλλογος ΧΩμάτινος Μηχανοκίνητος Αθλητισμός (ΧΩ.Μ.Α.) Κιλκίς απευθύνει κάλεσμα στα μέλη και σε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού […]