Γενικά

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού τεσσάρων ατόμων στην ΔΕΔΔΗΕ Κιλκίς

Η σχετική ανακοίνωση των προσλήψεων δημοσιεύθηκε στον “Μαχητή του Κιλκίς”, στο φύλλο της Τρίτης 1.12.20 και αφορά σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.4643/2019)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της διεύθυνσης περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύουν στο Νομό Κιλκίς και συγκεκριμένα: ενός (1) Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι γραφείου) ΤΕ, και τριών (3) Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ, για τις ανάγκες αυτής στην περιοχή Κιλκίς που εδρεύει στο νομό Κιλκίς. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 για όλες τις ειδικότητες πλην των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ που το όριο ηλικίας είναι 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους , εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρας της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις , στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα