Γενικά

Προσλήψεις διοικητικών, λογιστών, συντηρητών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ειδικότητας Οικονομικού: Μία (1) θέση, Κιλκίς, 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης και όχι πέραν των 8 μηνών

ΤΕ Λογιστών: Μία (1) θέση, Κιλκίς, 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης και όχι πέραν των 8 μηνών

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΟΜΑΔΑΣ Α με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου και κεραμικής και ελλείψει αυτών ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Μία (1) θέση, Κιλκίς, 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης και όχι πέραν των 8 μηνών.

Αιτήσεις: 08/12 – 14/12/2020.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα