Γενικά

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων γιά κατάθεση δελτίου απογραφής

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2019 (γεννημένων το 1998) συμπεριλαμβανομένων αυτών του νομού Κιλκίς, γιά κατάθεση δελτίου απογραφής απευθύνει η στρατολογική υπηρεσία Κ.Μακεδονίας.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 4 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίυ 2016.
Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων παρακαλούμε γιά την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω:

Ολοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) υποχρεούνται να παρουσιαστούν γιά την κατάθεση του δελτίου απογραφής στην στρατολογική υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας (Εγνατία 158 Θεσσαλονίκη, πρώην 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης) από ώρα 9 μέχρι και 13 σύμφωνα και με το αναλυτικό πρόγραμμα που κοινοποιείται στο παράρτημα «Α» ή στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ανεξαρτήτως προγράμματος.
Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:
-Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων,
-Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση εφ’ όσον έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
-Η συμπληρωση των ΔΑ γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερόμενων. Γιά όσους τυχόν αδυνατούν να παρουσιαστούν μέσα στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 είναι δυνατή η κατάθεση του ΔΑ με πληρεξούσιο πρόσωπο.

-Οσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν το ΔΑ οποτεδήποτε, πάντα βέβαια μέχρι την ημέρα που έχουν, την υποχρέωση να καταταγούν, προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου προξενείου.
Γιά την διευκόλυνση της διακασίας απογραφής και του συστήματος της στράτευσης, οι οικείοι τους καλό είναι να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας γιά να λάβουν σχετικές οδηγίες.
Καθίσταται σαφές ότι κανείς και γιά κανέναν λόγο δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να καταθέσει ΔΑ.
Σε όσους δεν καταθέσουν ΔΑ επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία, όπως παρακάτω:
-Ενός μηνός σ’ όσους καταθέσουν το ΔΣ εμπροθέσμως δηλαδή από 1 Απριλίου 2015 και έως την ημέρα κατάταξής τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.

-Δύο μηνών σε περίπτωση μη υποβολής του δελτίου απογραφής
-Τριών μηνών σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
Τονίζεται ότι το πρόγραμμα κατάθεσης δελτίου απογραφής είναι ενδεικτικό. Οι σπουδαστές και οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις ημέρες των σχολικών διακοπών του Ιανουαρίου.
Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, και διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται γιά την κοινοποίησή τους στους δήμους, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και τα σχολεία (ημερήσια και νυχτερινά λύκεια), σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΟΑΕΔ) αρμοδιότητάς τους αντίστοιχα, ώστε το περιεχόμενο του παρόντος και του παραρτήματος που επισυνάπτεται να καταστουν γνωστά στους στρατευσίμους με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο.

Γιά κάθε αμφιβολία ή απορία οι απογραφόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην στρατολογική υπηρεσία κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα 2313320921, 2313320925, 2313320928, 2313320930, 2313320940 και 2313320941».

Το πρόγραμμα παρουσιάσεως
Οσον αφορά στο πρόγραμμα παρουσιάσεως των στρατευσίμων του νομού Κιλκίς οι σχετικές ημερομηνίες είναι Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29.1.16, Δευτέρα 1.2.16, Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24.2.16.

Περισσότερα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]

Δείτε ακόμα