Γενικά

Πρόσκληση γιά πρόσληψη προσωπικού 12 ατόμων

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για τις ανάγκες του, ζητά να προσλάβει

 • Με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου στις παρακάτω ειδικότητες:
 1. Μία (1) θέση Νοσηλεύτριας (Τ.Ε.)
 2. Τρεις (3) θέσεις Β. Νοσηλευτριών (Δ.Ε.)
 3. Μία θέση (1) Λογοθεραπευτή (Τ.Ε.)
 4. Μία (1) θέση Άρρενα μεταφορέα ασθενών (Δ.Ε)
 5. Πέντε (5) θέσεις Προσωπικού υποστήριξης-Φροντιστών ΑμεΑ (Δ.Ε)
 • Με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου στην παρακάτω ειδικότητα:
 1. Μία (1) θέση Προσωπικού Υποστήριξης-Φροντιστή ΑμεΑ (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του COVID-19 και κάτοχοι τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας(π.χ. Β. νοσηλευτές, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές– φροντιστές ΑμεΑ, Β. Φυσικοθεραπείας κ.λπ.).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για όποιες ειδικότητες απαιτείται

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους καθημερινά από 11.30 π.μ. έως 15:00, στα γραφεία του Συλλόγου.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψήφιους με βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος Α’ Βοηθειών, με εμπειρία σε συναφείς δομές Ατόμων με Αναπηρία. Τυχόν σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή, επάρκεια σε Νοηματική & Braille, είναι επιπρόσθετα προσόντα.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή που θα βασίζεται στα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά και τα επιπρόσθετα προσόντα, όσοι επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας http:///www.vimatizo.gr και στην κα Βουμβουράκη στα τηλέφωνα: 23410 76549, καθημερινά από 11:30 π.μ. μέχρι 15:00.

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση του φορέα.

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα