Αγροτικά

Προωθείται η διαδικασία πληρωμής δικαιούχων βιοκαλλιεργητών Κιλκίς

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών της δράσης « Βιολογική Γεωργία» του νομού Κιλκίς. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα 556 δικαιούχων και η συνολική αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται στα 2.700.000 εκ. ευρώ.

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2013 στη δράση «Βιολογική γεωργία» θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.A.O.K Κιλκίς την Τρίτη στις 5.1.16. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχουν έννομο συμφέρον να ενημερωθούν έτσι ώστε εάν επιθυμούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από την Τρίτη 5.1.16 έως και την Τρίτη 12.1.16.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για υποβολή δικαιολογητικών μετά το πέρας των ενστάσεων, αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς ποινών και απόρριψης για τις οποίες ενίστανται .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς, (Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος, στα τηλέφωνα 2341350115,-113,-123, -126) και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected]

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα