Γενικά

Η πρόληψη το δραστικότερο «όπλο» κατά του καρκίνου

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, το τμήμα πρόληψης και προαγωγής υγείας της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τα εξής:
«Η πρωτοβουλία του ορισμού της παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου ανήκει στην διεθνή ένωση κατά του καρκίνου (UICC), η οποία εκπροσωπεί 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσμου – Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Μέσα από τις αποφάσεις της παγκόσμιας συνέλευσης υγείας, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας εξέδωσε οδηγία για το 2015, σύμφωνα με την οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εντείνουν την δράση τους για την πρόληψη του καρκίνου με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης.
Με φετινό σύνθημα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου το «όχι πέρα από εμάς» επιδιώκεται να τονιστεί, ότι στην πορεία του καρκίνου δεν υπάρχουν πάντα λύσεις , αλλά είναι μέσα στις δυνατότητές μας να βρεθούν.
Η εκστρατεία κατά του καρκίνου για το 2015 εστιάζει σε τέσσερις βασικούς τομείς
• Επιλογή υγιούς ζωής
• Έγκαιρη ανίχνευση – διάγνωση (screening).
• Πρόσβαση στην θεραπεία για όλους
• Ποιότητα ζωής
Οι στρατηγικές πρόληψης στοχεύουν στο να μειωθεί η έκθεση του πληθυσμού στους παράγοντες κινδύνου και περιλαμβάνουν δράσεις, που κατευθύνουν τους ανθρώπους σε υγιεινές επιλογές, όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος, οι εμβολιασμοί, η διατροφή, ο έλεγχος των επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων κτλ.
Σημαντική παράμετρος για την πρόληψη ωρισμένων καρκίνων, όπως του μαστού, του τραχήλου μήτρας, του λάρυγγα, του δέρματος, του παχέως εντέρου και του ορθού, αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση-ανίχνευση. Η έγκαιρη διάγνωση χρησιμοποιεί διάφορες εξετάσεις, για να εντοπίσει εγκαίρως τα άτομα τα οποία δεν έχουν μεν συμπτώματα, αλλά έχουν την νόσο. Τέτοιες εξετάσεις είναι για παράδειγμα το «PAP Τest» («Τεστ Παπανικολάου») και η μαστογραφία.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται για όλους τους πολίτες η πρόσβαση στα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου. Επίσης, απαιτείται η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα παρέχει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου επί ίσοις όροις και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ασθενή.
Κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει σε κάθε χώρα ένα εθνικό πρόγραμμα για τον καρκίνο, που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να μπορεί ο καρκίνος να θεραπευτεί, όπως επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται ένα εθνικής εμβέλειας αρχείο καταγραφής των καρκίνων, το οποίο θα αποτελεί σημαντικό όπλο στην δημόσια υγεία αφού:
• Θα συγκεντρώνει στοιχεία για την νοσηρότητα και θνησιμότητα
• Θα επιβεβαιώνει και θα αναλύει τη συχνότητα εμφάνισης των ομαδοποιημένων καρκίνων
• Θα μπορεί να συμβάλει στη χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής
• Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας και στην αξιοποίηση πόρων.
Η Ελλάδα ήταν έως προσφάτως η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν διέθετε τέτοιο αρχείο. Όμως, από τον Ιούνιο του 2008 άρχισε να λειτουργεί το εθνικό αρχείο νεοπλασιών (ΕΑΝ) μετά την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο μέσω του υπουργείου υγείας (2007).
Η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είναι μια αφορμή για να καταστεί σαφής στο ευρύ κοινό η σημασία της πρόληψης του καρκίνου, που θα αποτελέσει το ερέθισμα για μια δυναμική προσέγγιση σε δράσεις για την αντιμετώπιση του».

Περισσότερα

Λήψη απαιτούμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων δήμου Κιλκίς κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος και […]

Δείτε ακόμα