Αγροτικά

Προγράμματα κατάρτισης στο κέντρο “Δήμητρα” από τον προσεχή Οκτώβριο

Απο τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και το κέντρο «Δήμητρα» Κιλκίς ανακοινώθηκε οτι τον προσεχή Οκτώβριο ξεκινά η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, (Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».)

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την 8245/25-09-2018 απόφαση ένταξης πράξης του γενικού γραμματέα αγροτικής πολιτικής & διαχείρισης κοινοτικών πόρων (ΑΔΑ: Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0010933862.

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Δήμο Κιλκίς και στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων με τίτλους: “Φυτική παραγωγή”, “Ζωική παραγωγή”, και “Μελισσοκομία”, παρακαλούνται:
οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το κέντρο «Δήμητρα» Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη