Γενικά

Στο πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη» ο δήμος Κιλκίς

Στο πρόγραμμα ”Στέγαση και Επανένταξη΄” του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας εντάχθηκε ο δήμος Κιλκίς. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 103.440 ευρώ, αφορά στην υποστήριξη δώδεκα ατόμων στον δήμο Κιλκίς, (μεμονωμένων ατόμων ή μελών οικογενειών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα σταθερής και ασφαλούς στέγασης και διαβίωσης και αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.
Στόχος του είναι η ενίσχυση των ωφελουμένων με ενέργειες συμβουλευτικής και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις στέγασης και επανένταξης για το σύνολο των ωφελουμένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατάθεση του φακέλλου της σχετικής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ”Στέγαση και Επανένταξη” συνέδραμε η αρμόδια υπηρεσία της αντιδημαρχίας κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, δόμησης & διαφάνειας ενώ η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα