Κοινωνία

Πρόγραμμα νομικής βοήθειας γιά νέους από τον δικηγορικό σύλλογο

Ο δικηγορικός σύλλογος Κιλκίς ανακοίνωσε, ότι εντάχθηκε για το έτος 2014-15, κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών του βουλευτή Κιλκίς και πρώην υφυπουργού Γιώργου Γεωργαντά, στο πρόγραμμα «Νομική βοήθεια για νέους» της γενικής γραμματείας νέας γενιάς του υπουργείου πολιτισμού, παιδείας και θρησκευμάτων.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δωρεάν νομική συνδρομή σε ανήλικους και κοινωνικώς ευπαθείς ομάδες νέων, η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους, τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι του συλλόγου μας ηλικίας μέχρι 35 ετών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: Αφ’ ενός μεν, εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι δικαιούχοι του προγράμματος, ενισχύοντας άμεσα και πρακτικά την δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στην Δικαιοσύνη, αφ’ ετέρου δε ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην ανάληψη υποθέσεων που αφορούν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ανήλικων και νέων.

Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι ανήλικοι καθώς και νέοι από 18 μέχρι 30 ετών (σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι 35 ετών) για συγκεκριμένης φύσης υποθέσεις που βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση, η οποία και θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως (π.χ. πιστοποιητικό απορίας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης γονέων ή του ιδίου, βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος κ.α.)
Ειδικότερα, με βάση το αντικείμενο της υπόθεσης παρέχεται νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ποινικές διαφορές
Α. Σε ανηλίκους ή νέους ηλικίας έως 30 ετών, αρκεί το αντικείμενο για το οποίο ζητείται η συνδρομή να είναι σε συνάφεια με υπόθεση/απόφαση/ποινική μεταχείριση σχετική με τη χρονική περίοδο της ανηλικότητας.
Β. Σε νέους ηλικίας από 18 μέχρι 30 ετών για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε:
• Περιπτώσεις κακοποίησης (ειδικότερα, για τις γυναίκες
• η υπηρεσία παρέχεται μέχρι την ηλικία των 35 ετών).
• Περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται μέχρι την ηλικία των 35 ετών).
• Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται μέχρι την ηλικία των 35 ετών).
• Χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιόποινων πράξεων που σχετίζεται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Αστικές διαφορές
Α. Σε ανηλίκους (για όλες τις διαφορές).
Β. Σε νέους ηλικίας από 18 έως 30 ετών για αστικές διαφορές που προκύπτουν από ή έχουν συνάφεια με υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία, χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για τις αστικές διαφορές οικογενειακού δικαίου (ειδικότερα, παρέχεται κατ’ εξαίρεση νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο για νέους μέχρι 35 ετών, σε υποθέσεις επιμέλειας ανήλικων παιδιών).
Γ. Σε νέους ηλικίας από 18 μέχρι 35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Διοικητικές διαφορές:
Σε ανηλίκους, και, κατά προτεραιότητα, σε ασυνόδευτους ανήλικους, για διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν ιδίως σε: υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης, έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης, έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται, ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη), διαδικασία ασύλου (καταγραφή – υποβολή αιτήματος, παράσταση στη συνέντευξη για το άσυλο στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό, σύνταξη γραπτού υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων όσων αφορά τους λόγους δίωξης κλπ., υποβολή προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης, κατά της απόφασης διακοπής), παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημόσιων εγγράφων (Α.Φ.Μ., άδεια εργασίας κλπ), έκδοση-ανανέωση άδειας παραμονής βάσει του Ν.3386/2005, εθελοντικό επαναπατρισμό, διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.).

Εργατικές διαφορές
Σε ανήλικους και νέους μέχρι 30 ετών (για όλες τις διαφορές).
Οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου Κιλκίς ενώ διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα τόσο της γενικής γραμματείας νέας γενιάς όσο και του δικηγορικού συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες της γενικής γραμματείας νέας γενιάς (www.neagenia.gr) και του δικηγορικού συλλόγου Κιλκίς (www.dskil.gr).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα