Αγροτικά

Πρόγραμμα επενδύσεων ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α δημοσίευσαν από κοινού την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που εντάσσεται στο μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Εκδόθηκε η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 4793/Β/29.12.2017.
-Την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικό δίχτυ)
-Την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιέργειας κερασιάς και αμπέλου από το χαλάζι και την βροχή (αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβρόχινη μεμβράνη).
-Την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων.
Δικαιούχοι είναι:
• Φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι) ασφαλιστικά ενήμεροι που καλλιεργούν μηλοειδή , πυρηνόκαρπα , ακτινίδια , ρόδια , και αμπελοειδή.
• Aναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών .

Ποσά επιχορήγησης
– Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις 100.000,00 ευρώ.
– Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά συλλογικό Σχήμα γεωργών έως το 1.000.000,00 ευρώ.
– Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των συλλογικών σχημάτων γεωργών στο 100%.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις κατά το διάστημα από 23.4. έως και 25.6.18 μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων.

Αναλυτικότερη ενημέρωση γιά την πρόσκληση παρέχεται από την ιστοσελίδα
http://www.elga.gr/files/METRO_5.1/1_PROSKLHSH_5_1.pdf

Επίσης μπορούν να στέλνουν ερωτήματα στο
[email protected].

Περισσότερα
Δείτε ακόμα