Κοινωνία

Στο πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19» εντάχθηκε το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας δήμου Παιονίας

Το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας του δήμου Παιονίας (πλατεία Παύλου Μελά 1, Αξιούπολη), υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives», γιά την συμμετοχή του στο κοινωνικό πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας δράσης του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», δωρητή του προγράμματος γιά τον νέο κορωνοϊό.

Το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα θα αφορά στην προσφορά διατακτικών προς δικαιούχους γιά την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό συνεργασίας, θα προσφερθούν διατακτικές επιταγές γιά την αγορά αποκλειστικώς και μόνον τροφίμων πρώτης ανάγκης από τα καταστήματα υπεραγοράς «ΑΒ Βασιλόπουλος».

Θα ωφελούνται επτά διαφορετικοί δημότες κάθε μήνα, γιά όσο διαρκεί το πρόγραμμα (από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα επιλεγούν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σε μια κοινή προσπάθεια των εμπλεκομένων φορέων (αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας, κέντρο κοινότητας, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») στήριξης κατά προτεραιότητα των συνανθρώπων μας, που έχουν πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και δεύτερη προτεραιότητα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και άλλοι ωφελούμενοι των φορέων αυτών.

Το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας θα είναι υπεύθυνο για την ορθή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας, τηρουμένης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, και επιπροσθέτως αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει στο «Μπορούμε» μηνιαία και ηλεκτρονικά το σαρωμένο αρχείο αναφοράς ελέγχου των δικαιούχων του κοινωνικού προγράμματος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα