Οικονομία

Τα προγράμματα «Ψηφιακό βήμα-άλμα» του ΕΠΑνΕΚ παρουσιάζονται στο Κιλκίς

Στο πλαίσιο, του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την ειδική γραμματεία ΕΠ/ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος-περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το επιμελητήριο Κιλκίς, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Αλμα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5.9.18 στην αίθουσα «Β. Σεργιαννίδης», του επιμελητηρίου Κιλκίς (Στενημάχου 2), με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στα τηλ.: 23410-24580 και 2310-480.000).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης των δράσεων ψηφιακό βήμα και ψηφιακό άλμα, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, παρουσία στα Social media κλπ).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ για το ψηφιακό βήμα και από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ για το ψηφιακό άλμα, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% και στις δύο δράσεις.

Η δημόσια δαπάνη και των δύο δράσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα