Αγροτικά

Στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων και ο νομός Κιλκίς

Στην τροποποίηση των ποσών και των εκτάσεων ανά περιφερειακή ενότητα στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθωσης αμπελώνων για το 2015, προχώρησε το υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρότησης, σύμφωνα με σχετική απόφαση.
Σε ό,τι αφορά στον νομό Κιλκίς, η απόφαση προβλέπει ποσόν 301.560,90 ευρώ γιά εκτάσεις 19,94 εκταρίων.

Στην απόφαση επίσης επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ωρισμένων εγκεκριμένων μέτρων/δράσεων στην διάρκεια της αμπελουργικής περιόδου 2014−15, και η μη σύσταση τραπεζικής εγγύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.
Οι ποικιλία τσάπουρνο στον νομό Κιλκίς επιτρέπειται να συμμετέχει μόνο στις δράσεις εκρίζωσης / αναφύτευσης με άλλη ποικιλία και επανεμβολιασμός
Επί πλέον οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής πρόσθετα στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τις αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα