Αθλητισμός

Πρόγραμμα αγώνων καλαθοσφαιρικού πρωταθλήματος γ΄ομίλου γ΄εθνικής 2016-17

1η/14η αγωνιστική ημέρα
………………..Απόλλων Καλαμ.-ΓΑΣ Μελίκης………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ.-ΓΣ Ελιμείας Κοζ…………………
………………..ΓΣ Φαρσάλων-Τιτάνες Παλ…………………
………………..Βίκος Ζαγ.-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-Αιγιανικός………………..
………………..Διόσκουροι Κοζ.-Πρωτέας Γρεβ. ………………..
………………..ΠΣ Ευκαρπίας Θες.-ΣΚ Νικόπολης Πρεβ…………………

22η/15η αγωνιστική ημέρα
………………..ΓΣ Ελιμείας Κοζ.-Απόλλων Καλαμ………………..
………………..Τιτάνες Παλ.-Αριστοτέλης Φλωρ. ………………..
………………..ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΓΣ Φαρσάλων………………..
………………..Αιγινιακός-Βίκος Ζαγορ. ………………..
………………..Πρωτέας Γρεβ.- ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ. ………………..
………………..ΣΚ Νικόπολης Πρεβ.-Διόσκουροι Κοζ. ………………..
………………..ΓΣ Μελίκης-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ. ………………..

3η/16η αγωνιστικη ημέρα
………………..Απόλλων Καλ.-Τιτάνες Παλ. ………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ.-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..
………………..ΓΣ Φαρσάλων-Αιγινιακός………………..
………………..Βίκος Ζαγορ.-Πρωτέας Γρεβ. ………………..
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-ΣΚ Νικόπολης Πρεβ. ………………..
………………..Διόσκουροι Κοζ.-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ. ………………..
………………..ΓΑΣ Μελίκης-ΓΣ Ελιμείας Κοζ. ………………..

4η/17η αγωνιστική ημέρα
………………..ΑΓΣ Ιωαννίνων-Απόλλων Καλαμ. ………………..
………………..Αιγινιακός-Αριστοτέλης Φλωρ. ………………..
………………..Πρωτέας Γρεβ.-ΓΣ Φαρσάλων………………..
………………..ΣΚ Νικόπολης Πρεβ.-Βίκος Ζαγορ. ………………..
………………..ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ.- ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ. ………………..
………………..Διόσκουροι Κοζ.-ΓΑΣ Μελίκης………………..
………………..Τιτάνες Παλ.-ΓΣ Ελιμείας Κοζ. ………………..

5η/18η αγωνιστική ημέρα
………………..Απόλλων Καλαμ.-Αιγιανικός………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ.-Πρωτέας Γρεβ. ………………..
………………..ΓΣ Φαρσάλων-ΣΚ Νικόπολης Πρεβ. ………………..
………………..Βίκος Ζαγορ.-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ. ………………..
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-Διόσκουροι Κοζ. ………………..
………………..ΓΑΣ Μελίκης-Τιτάνες Παλ. ………………..
………………..ΓΣ Ελιμειας Κοζ.-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..

6η/19η αγωνιστική ημέρα
………………..Πρωτέας Γρεβ.-Απόλλων Καλαμ. ………………..
………………..ΣΚ Νικόπολης Πρεβ.-Αριστοτέλης Φλωρ. ………………..
………………..ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ.-ΓΣ Φαρσάλων………………..
………………..Διόσκουροι Κοζ.-Βίκος Ζαγορ. ………………..
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-ΓΑΣ Μελίκης………………..
………………..Αιγινιακός-ΓΣ Ελιμειας Κοζ. ………………..
………………..ΑΓΣ Ιωαννίνων-Τιτάνες Παλ. ………………..

7η/20η αγωνιστικη ημέρα
………………..Απόλλων Καλαμ.-ΣΚ Νικοπολης Πρεβ. ………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ.-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ. ………………..
………………..ΓΣ Φαρσάλων-Διόσκουροι Κοζ. ………………..
………………..Βίκος Ζαγορ.- ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ. ………………..
………………..ΓΑΣ Μελίκης-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..
………………..ΓΣ Ελιμειας Κοζ.-Πρωτέας Γρεβ. ………………..
………………..Τιτάνες Παλ.-Αιγινιακός………………..

8η/21η αγωνιστική ημέρα
………………..ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ.-Απόλλων Καλαμ. ………………..
………………..Διόσκουροι Κοζ.-Αριστοτέλης Φλωρ. ………………..
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-ΓΣ Φαρσάλων………………..
………………..Βικος Ζαγορ.-ΓΑΣ Μελίκης………………..
………………..ΣΚ Νικοπολης Πρεβ.-ΓΣ Ελιμειας Κοζ. ………………..
………………..Πρωτέας Γρεβ.-Τιτάνες Παλ. ………………..
………………..Αιγινιακός-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..

9η/22η αγωνιστικη ημέρα
………………..Απόλλων Καλαμ.-Διόσκουροι Κοζ. ………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ- ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ. ………………..
………………..ΓΣ Φαρσάλων-Βίκος Ζαγορ……………….
………………..ΓΑΣ Μελίκης-Αιγινιακός………………..
………………..ΓΣ Ελιμείας Κοζ.-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ. ………………..
………………..Τιτάνες Παλ.-ΣΚ Νικόπολης Πρεβ. ………………..
………………..ΑΓΣ Ιωαννίνων-Πρωτέας Γρεβ. ………………..

10η/23η αγωνιστικη ημέρα
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-Απόλλων Καλαμ. ………………..
………………..Βικος Ζαγορ.-Αριστοτέλης Φλωρ. ………………..
………………..ΓΣ Φαρσάλων-ΓΑΣ Μελικης………………..
………………..Διόσκουροι Κοζ.-ΓΣ Ελιμείας Κοζ. ………………..
………………..ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ.–Τιτάνες Παλ. ………………..
………………..ΣΚ Νικόπολης Πρεβ.-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..
………………..Πρωτέας Γρεβ-Αιγινιακός………………..

11η/24η αγωνιστικη ημέρα
………………..Απολλων Καλαμ.-Βίκος Ζαγορ. ………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ.-ΓΣ Φαρσαλων………………..
………………..ΓΑΣ Μελίκης-Πρωτέας Γρεβ. ………………..
………………..ΓΣ Ελιμείας Κοζ.- ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ. ………………..
………………..Τιτάνες Παλ.-Διόσκουροι Κοζ. ………………..
………………..ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ. ………………..
………………..Αιγινιακος-ΣΚ Νικόπολης Πρεβ. ………………..

12η/25η αγωνιστική ημέρα
………………..ΓΣ Φαρσάλων-Απόλλων Καλαμ. ………………..
………………..Αριστοτέλης Φλωρ.-ΓΑΣ Μελίκης………………..
………………..Βίκος Ζαγορ.-ΓΣ Ελιμείας Κοζ…………………
………………..ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ.-Τιτάνες Παλ…………………
………………..Διόσκουροι Κοζ.-ΑΓΣ Ιωαννίνων………………..
………………..ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ.-Αιγινιακός………………..
………………..ΣΚ Νικόπολης Πρεβ.-Πρωτέας Γρεβ. ………………..

13η/26η αγωνιστικη ημέρα
………………..Απόλλων Καλαμ.-Αριστοτέλης Φλωρ…………………
………………..ΓΑΣ Μελικης-ΣΚ Νικόπολης Πρεβ…………………
………………..ΓΣ Ελιμειας Κοζ.-ΓΣ Φαρσάλων………………..
………………..Τιτάνες Παλ.-Βίκος Ζαγορ…………………
………………..ΑΓΣ Ιωαννίνων- ΕΥΑΘΛΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ. ………………..
………………..Αιγινιακός-Διόσκουροι Κοζ…………………
………………..Πρωτέας Γρεβ.-ΠΣ Ευκαρπίας Θεσ…………………

Περισσότερα
Δείτε ακόμα