Αγροτικά

Προδημοσίευση γιά έκδοση προσκλήσεων γιά ισάριθμα έργα στον αγροτικό τομέα

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) www.minagric.gr και της αγροτικής ανάπτυξης (ΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr  έχει αναρτηθεί η προδημοσίευση γιά την έκδοση δύο προσκλήσεων  της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014.

Η έκδοση των  δύο προσκλήσεων εκτιμάται, ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της ΕΑΕ έτους 2021 ενώ το έτος 2022 θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς, στο διοικητήριο (Ανδρέα Παπανδρέου 3 Κιλκίς, πρώτος όροφος) τηλ.2341350123-113.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]