Κοινωνία

Η «Πρεκονστρούκτα» στηρίζει την μονάδα τεχνητού νεφρού

Σε μιάν ακόμη χειρονομία, από εκείνες που αξίζει να προβάλλονται προς μίμησιν, προέβη η εδρεύουσα στην βιομηχανική περιοχή Κιλκίς «Πρεκονστρούκτα» ΑΕΒΤΕ, ιδρυτής και πρόεδρος της οποίας είναι ο καταξιωμένος επιχειρηματίας και οικονομικός και αθλητικός παράγοντας Βασίλης Σεργιαννίδης.
Η εταιρία εφοδίασε την μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Κιλκίς με τα πρόσθετα αναγκαιούντα υλικά, που απαιτούνται γιά την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, οι οποίοι υποβάλλονται καθημερινώς σε αιμοκάθαρση.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ιδρυτής και πρόεδρός της έκανε ένα ακόμη λαμπρό δείγμα γραφής των κοινωνικών ευαισθησιών του και απέδειξε γιά πολλοστή φορά το πόσο είναι «δεμένος» με τούτο τον τόπο και τα προβλήματά του.
Την προσφορά του κ. Σεργιαννίδη εξήρε η διοίκηση του νοσοκομείου, σε ανακοίνωση της οποίας αναφέρονται τα εξής:
«O διοικητής Θέμης Ανθρακίδης και το διοικητικό συμβούλιο του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημοσίως τον πρόεδρο της «Preconstructa» ΑΕΒΤΕ κύριο Βασίλειο Σεργιαννίδη για την προσφορά του στο νοσοκομείο μας.
Ο κ. Σεργιαννίδης με την προσφορά προς το νοσοκομείο μας, εφοδιάζει για μία ακόμη φορά την μονάδα τεχνητού νεφρού με τα επί πλέον υλικά απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των αιμοκαθαιρόμενων συμπολιτών μας.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αγορά και η οικονομία γενικότερα, χορηγίες σαν και αυτήν από τον συμπολίτη μας επιχειρηματία καταδεικνύουν την ιδιαίτερη ευαισθησία του απέναντι στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας διαχρονικά και καθίστανται παράδειγμα προς μίμησην και για άλλους».

Περισσότερα

Έμπρακτη αγάπη-συμπαράσταση στον πάσχοντα η Τράπεζας Αίματος των “Ἁκριτών” Πολυκάστρου

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο προγραμματισμένος κύκλος των αιμοδοσιών για το έτος 2023, των μελών της Τράπεζας Αίματος των “Ἁκριτών” Πολυκάστρου. […]

Δείτε ακόμα