Αγροτικά

Ποτέ άλλοτε 70 εκ. ευρώ στον νομό Κιλκίς γιά μεγάλα έργα άρδευσης!

Ποτέ άλλοτε δεν διατέθηκαν 70.000.000 ευρώ γιά μεγάλα έργα υποδομής στον αγροτικό τομέα του νομού Κιλκίς, και ειδικότερα γιά μεγάλα έργα άρδευσης.

Ήταν κάτι, που η Πολιτεία του το ώφειλε επι πολλές δεκαετίες, καθώς ο ακριτικός αγροτικός νομός μας συγκαταλεγόταν στους πέντε πρώτους με δυσανάλογα μικρό δίκτυο ύδρευσης, σε σχέση τόσο με τις αγροτικές εκτάσεις του όσο και με το μέγεθος των υδατικών πόρων του, με επακόλουθο να μην αναπτύσσεται ο αγροτικός τομέας σ’ αυτόν με τους ρυθμούς, με τους οποίους θα έπρεπε.

Χάρη στην “ωρίμανση” παλαιών μελετών και την εκπόνηση νέων και τις χρηματοδοτικέςδυνατότητες από το πρόγραμμα “ΥΔΩΡ 2.0” και το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις γιά την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου άρδευσης ΑρτζάνᾹματόβου (35.000.000 ευρώ) και του φράγματος-δικτύου άρδευσης Μεταξοχωρίου (30.000.000 ευρώ) καθώς και γιά την ολοκλήρωση των έργων αρδευτικής υποδομής στο Λεκανοπέδιο Μουριών και στην Γρίβα (5.000.000 ευρώ και τα δύο).

Έργα, των οποίων η ολοκλήρωση θα “απογειώσει” τον αγροτικό τομέα του νομού, παρά τα διαφορετικά σημερινά δεδομένα (πληθυσμιακά, οικονομικά, τεχνολογικά), σε σχέση με τα αντίστοιχα της προ τριακονταετίας εποχής,κατά τηνοποία συντάχθηκαν οι πρώτες μελέτες.

Σε κάθε περίπτωση, με αυτά τα έργα αρχίζει μία νέα εποχή γιά τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Σ’ αυτά τα σημεία εστίασε ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς την ομιλία του στην εκδήλωση, με θέμα “Δημόσιες εγγειοβελτιωτικές υποδομές-Σχεδιασμός και χρηματοδοτικές δυνατότητες από το ΥΔΩΡ 2.0 και το ΣΣ/ΚΑΠ 2023-2027”, που διοργάνωσε η γενική γραμματεία ενωσιακών πόρων και υποδομών του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, και η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20-4-23, στην αίθουσα “Βασίλειος Σεργιαννίδης” του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Κιλκίς.

Ήταν, ακριβώς, η ενημερωτική εκδήλωση, με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι χρηματοδοτήσειςγιά τηναποπεράτωση των ημιτελών έργων αρδευτικής υποδομής στον νομό αλλά και ο σχεδιασμός γιά την κατασκευή νέων.


Εκτός από τον κ. Γεωργαντά, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ γιά τις υποδομές διαχείρισης του αρδευτικού νερού και την μετάβαση στο νέο παραγωγικό πρότυπο (περισσότερο ανθεκτική, “πράσινη” και ψηφιακή γεωργία) αναφέρθηκαν στις δικές τους ομιλίες ο γενικός γραμματέας ενωσιακών πόρων και υποδομών του ΥΠΑΑΤ Δημήτρης Παπαγιννίδης (“Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ γιά τις δημόσιες εγγειοβελτιωτικέςυποδομές”) και ο προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ/ΚΑΠ Νικόλαος Μανέτας (“Το αρδευτικό νερό στο επίκεντρο της “πράσινης” γεωργίας στην νέα ΚΑΠ 2023-2027”).

 

“Σημαντική ημέρα”

Ειδικότερα στην ομιλία του ο κ. Γεωργαντάς είπε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

“… Είναι σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς δρομολογεί θετικές και ευχάριστες εξελίξεις στην αρδευτική υποδομή του νομού …

… Βεβαίως, το δίκτυο ύδρευσης της Αρτζάν-Αματόβου και το φράγμα του Μεταξοχωρίου είναι έργα “ταλαιπωρημένα”, και ως τέτοια είναι φυσικό να πλανάται στον κόσμο αμφισβήτηση γιά την δυνατότητα ολοκλήρωσής τους …

“Δεν τιμά το πολιτικό προσωπικό”

… Ο νομός μας συγκαταλέγεται στους πρώτους πέντε με τα χαμηλότερα ποσοστά αρδευομένων εκτάσεων, και αυτό δεν τιμά διαχρονικώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας…

… Σε ό, τι αφορά σε μεγάλα έργαστον νομό σχεδιασμοί υπήρξαν αρκετές φορές, αλλά δεν υπήρξαν αντίστοιχες υλοποιήσεις, στον βαθμό που έπρεπε να προχωρήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο στην Αρτζάν-Αματόβου, που έμεινε ανολοκλήρωτο και όχι στον επιθυμητό βαθμό αποτελεσματικό γιά την άρδευση όλης της περιοχής…

“Το αυτονόητο”

… Σήμερα έρχεται το ΥΠΑΑΤ στο Κιλκίς, όπως οφείλει, γιά να αποκαταστήσει αυτό, που σε άλλους νομούς αποτελεί αυτονόητο: Την υποδομή άρδευσης, ώστε οι αγρότεςνα επωφεληθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να διαφυλαχθεί ένας πλούτος γης γιά τον νομό και την χώρα, δηλαδή το νερό και η σωστή διαχείρισή του…

Πλήρης αναβάθμιση

Γιά το αρδευτικό δίκτυο της Αρτζάν-Αματόβου υπήρχε μελέτη από παλιά, την οποία επικαιροποιούμε με βάση τα σημερινά δεδομένα και ανάγκες, ενώ προστίθεται η δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας στις εγκαταστάσεις του.

Σήμερα δεν αρκεί ένα αρδευτικό έργο, αλλά χρειάζεται να μην κοστίζει πολλά στον χρήστη, αλλιώς είτε του είναι ασύμφορο είτε αποφεύγει να το χρησιμοποιήσει.

Εμείς εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, προσθέτοντάς τους στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε το δίκτυο να είναι πλήρως λειτουργικό.

Ανάλογη παρέμβαση θα υπάρξει και στην λίμνη Μεταλλείου της Αξιούπολης…

“Θα προκαλέσει ενδιαφέρον”

... Όσο γιά το φράγμα Μεταξοχωρίου, αποτελούσε ζητούμενο δεκαετιών και αντικείμενο πολλών διαφορετικών απόψεων, προσεγγίσεων και θέσεων. Ο κόσμος απογοητεύθηκε από αυτό.

Ωστόσο, όταν δουν το έργο ολοκληρωμένο, να είναι σίγουροι, ότι αυτό θα προκαλέσει ενδιαφέρον ως υποδομή γιά την χρήση νερού στον αγροτικό τομέα.

Είναι έργο, που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στην περιοχή. Και γι’ αυτό υπάρχει ημιτελής μελέτη. Επειδή, όμως, σήμερα δεν είναι χρηστική, προχωρούμε στην ολοκλήρωση και επικαιροποίησή της, κρατώντας τα θετικά στοιχεία της παλιάς.

Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ώστε να υπάρχει ενεργειακή αυτονομία…

“Ωρίμανση σε Μουριές-Γρίβα

… Ένα ακόμη έργο, που έχει “ωριμάσει”, είναι η αναβάθμιση του αρδευτικου δικτύου Μουριών, γι’ αυτό έχει ήδη περιληφθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ, όπως και το φράγμα της Γρίβας ή Γουμένισσας με εγκεκριμένη μελέτη σκοπιμότητας, που θα καταδείξει τις δυνατότητες, που έχουμε στο νερό, με την σωστότερη αξιοποίηση αυτού…

… Υπάρχει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, στο οποίο εντάσσονται τα έργα, που προτάσσει το ίδιο το υπουργείο, όπως Αρτζάν-Αματόβου, Μεταξοχώρι, και άλλα έργα, που θα ενταχθούν ύστερα απο εκπόνηση μελετών είτε από δήμους είτε από ΤΟΕΒ.

Τα πρώτα έχουν διασφαλιμένη την ένταξη και χρηματοδότηση (35.000.000 στην Αρτζάν-Αματόβου, 30.000.000 στο Μεταξοχώρι).

Είναι μία προοπτική, που βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση…

“Σε ένα εξάμηνο”

… Οι μελέτες των έργων και η “ωρίμανσή” τους θα ολοκληρωθεί σε ένα εξάμηνο, ενώ το ΠΑΑ θα “ανοίξει” το Φθινόπωρο. Θα γίνει η αναγκαία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Τα συγκεκριμένα έργα συγκαταλέγονται σ’ αυτά, που, όταν δρομολογούνται, υλοποιουνται ανεξαρτήτως κυβερνήσεως και προσώπου στηνπολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, όπως έγινε με έργα, που εντάχθηκαν λίγο πριν τις εκλογές του 2019 από την προηγουμενη κυβέρνηση και υλοποιούμε εμείς…

… Στο Μεταξοχώρι έγινε ό, τι και σε άλλα φράγματα: Πρώτα τα φράγματα, ύστερα τα δίκτυα.

Και σήμερα μιλάμε γιά το ίδιο και στηνΑρτζάν-Αματόβου…”.

“Να μην μένουν ημιτελή”

Τις επισημάνσεις του κ. Γεωργαντά επικρότησε,σε παρέμβασή του, ο κ. Παπαγιαννίδης: “Τέτοια έργα δεν πρέπει να μένουν ημιτελή και να καθυστερούν, διότι δεν είναι δυνατόν, ενώ υπάρχουν δυνατότητες άρδευσης, να παραμένουν μεγάλες εκτάσεις με ξηρικές καλλιέργειες.

Οι μελέτες θα ξαναπαρουσιασθούν, ενώ οι δήμοι θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Γιά το φράγμα του Μεταξοχωρίου θα συνταχθεί και περιβαλλοντική μελέτη…”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η έκτη καλύτερη

Την έκτη καλύτερη επίδοση σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστό 5,27%, κατέγραψε στο Κιλκίς το πρωτοεμφανιζόμενο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας […]