Γενικά

Πώς θα διεκδικήσουν οι απόστρατοι αξιωματικοί τις αναδρομικές κρατήσεις

Αναφορικά με την μη παραγραφή της αξίωσης των παρανόμως επιβληθεισών αναδρομικών κρατήσεων, το παράρτημα Κιλκίς της ενώσεως αποστράτων αξιωματικών Κιλκίς, μετά και την σχετική γνωμοδότηση της διοίκησης της ένωσης, ανακοίνωσε τα εξής:
«-Η μόνη ενδεδειγμένη και τελέσφορη ενέργεια, ώστε να μην παραγραφεί η αξίωση διεκδίκησης των αναδρομικών κρατήσεων που έγιναν παρανόμως είναι η άσκηση σχετικής αγωγής των απόστρατων στελεχών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας δικαιώνει.
-Ωστόσο ανακοπή της παραγραφής μπορεί να γίνει και με την κατάθεση σχετικής αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΝΣΚ δεν είναι δικαστήριο και δεν αποφασίζει επί του αιτήματος. Μόνο το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση, η οποία είναι εκτελεστή σε βάρος του Δημοσίου και μπορεί να συμψηφισθεί με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις κάθε εδνδιαφερόμενου προς το Δημόσιο (πχ οφειλόμενος φόρος)
-Δεν υπάρχει νομική δυνατότητα να εγείρει η ΕΑΑΣ αγωγή για λογαριασμό των μελών της. Το δικαίωμα αυτό είναι αυστηρώς προσωποπαγές και ανήκει στο κάθε μέλος που έχει αξίωση επιστροφής των παράνομων κρατήσεων».

Περισσότερα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]

Δείτε ακόμα

ΚΑΒΑΛΑ 1934 – ΝΕΕΣ ΚΑΒΑΛΕΣ 2024… 90 ΧΡΟΝΙΑ

Συμπληρώνονται φέτος ενενήντα (90) χρόνια, από τη γεωργική αποκατάσταση διακοσίων οικογενειών ανέργων καπνεργατών Καβαλιωτών στο δήμο Παιονίας στη περιοχή Πολυκάστρου (Νέες Καβάλες), […]