Αρθρογραφία

Πώς να επιλέξω τον επαγγελματία ψυχολόγο;

Δυστυχώς, το επάγγελμα του ψυχολόγου υφίσταται καθημερινώς αντιποίηση από άλλους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην γνωρίζει που ακριβώς πρέπει να απευθυνθεί, για να διαχειριστεί το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει. Παραθέτω, ακολούθως, σχετική νομοθεσία και προσδιορισμό του επαγγέλματος του ψυχολόγου προκειμένου η επιλογή από τον πολίτη να γίνει με γνώση και συνειδητότητα, με στόχο την προάσπιση της ψυχοσωματικής υγείας του.
«Η άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».
Με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για την χορήγηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος»: «Να έχει πτυχίο σπουδών τμήματος ψυχολογίας».
• Τμήμα ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης
• Τμήμα ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών].
Με την παραπάνω κατηγορία εξομοιώνονται: α) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών ομοταγών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους, ως ισοτίμων και αντιστοίχων προς τους απονεμόμενους από τα Τμήματα Ψυχολογία των ημεδαπών Α.Ε.Ι., από τον διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., και β) Όσοι έχουν λάβει σχετική βεβαίωση αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους και των βεβαιώσεων εργασίας σε άλλο κράτος – μέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το συμβούλιο αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε,), του υπουργείου εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων.
Ουδείς άλλος θεμελιώνει δικαίωμα να λάβει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, και να ασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα.
Νόμος 991/1979: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» (Άρθρο 1, παράγραφος 1), και επιπροσθέτως: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη», (Άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»).
Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διεργασία που αποσκοπεί στο να κάνει το άτομο να κερδίσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, δυνατότητα για επιλογές στη ζωή του και να γίνει πιο αυτόνομο και αυτοδύναμο.
Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ψυχολόγο, θα πρέπει ο επαγγελματίας, που επιλέξατε, να έχει, και να μπορεί να σας δείξει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα. Θα ήταν θετική ένδειξη για την καλή μελλοντική συνεργασία με τον συγκεκριμένο επαγγελματία, εάν νιώθετε άνετα, έχετε αίσθημα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης για αυτόν τον άνθρωπο, έχοντας φυσικά εξακριβώσει ότι απευθυνόσαστε σε ειδικό επιστήμονα με έγκυρα και πιστοποιημένα υψηλά επαγγελματικά προσόντα και με βιωματική επαγγελματική πείρα.
Ο ψυχολόγος είναι αυτός με τον οποίο ο πελάτης νιώθει άνετα, διότι απέναντί του θα πρέπει να είναι ειλικρινής, να μοιραστεί τα πιο ενδόμυχα συναισθήματα και τις πιο κρυφές σκέψεις του, τους φόβους του και τα όνειρά του. Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική μπορεί να αλλάξουν εντελώς την ζωή του ανθρώπου, όμως δεν είναι ένα «μαγικό ραβδάκι». Το κίνητρο του ατόμου, η αφοσίωσή του στην διαδικασία και η ειλικρινής διάθεσή του θα αποδώσουν τα μέγιστα, σε συνεργασία με την πείρα και τις δεξιότητες του ψυχολόγου.

Περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑ 1934 – ΝΕΕΣ ΚΑΒΑΛΕΣ 2024… 90 ΧΡΟΝΙΑ

Συμπληρώνονται φέτος ενενήντα (90) χρόνια, από τη γεωργική αποκατάσταση διακοσίων οικογενειών ανέργων καπνεργατών Καβαλιωτών στο δήμο Παιονίας στη περιοχή Πολυκάστρου (Νέες Καβάλες), […]

Δείτε ακόμα