Γενικά

Πολιτική προστασία: Ετοιμότητα σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Το κατά πόσον η περιφερειακή μας ενότητα, και οι αντίστοιχες δημοτικές αρχές από κοινού είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τα θέματα τα οποία συνδέονται με την πολιτική προστασία επιχειρήσαμε να ακτινογραφήσουμε το τελευταίο διάστημα παρατηρώντας και συζητώντας με τους περισσοτέρους από τους αρμοδίους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται με τον σημαντικό αυτόν τομέα της σύγχρονης δημόσιας ζωής.

Και τούτο διότι ,είτε κάποιος ενστερνίζεται ότι διανύουμε περίοδο κλιματικής αλλαγής, είτε όχι, η μίξη καιρικών φαινομένων και σύγχρονης διαβίωσης προκαλεί πολλές φορές καταστροφές και δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως, μεταξύ άλλων εσχάτως, οι διακοπές στην κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή του Αξιοχωρίου επί της παλαιάς εθνικής οδού και στα μέσα περίπου του Καλοκαιριού στην Ακροποταμιά στο ύψος του ποταμού Γαλλικού, στην διασταύρωσή του με την εκεί επαρχιακή οδό.

Γι΄αυτό άλλωστε ο εν λόγω τομέας αποτελεί διαχρονικά κυβερνητική προτεραιότητα, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστάσεων ,είτε λόγω των εγγενών αδυναμιών του συστήματος και των διαφόρων αυθαιρεσιών , δημόσιων και ιδιωτικών ,είτε λόγω της επικράτησης ακραίων καιρικών καταστάσεων, που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθούν επαρκώς.

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημαντικά βήματα προόδου, σε ό,τι αφορά στον συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων ,αλλά και σε ό,τι αφορά στις χρηματοδοτήσεις δράσεων πολιτικής προστασίας, παρά τις όποιες κατά καιρούς αστοχίες, όπως στην περίπτωση με την φονική – καταστρεπτική πυρκαϊά στο Μάτι Αττικής, στις 23 Ιουλίου του 2018 και τα δεδομένα έχουν βελτιωθεί στην περιφερειακή μας ενότητα , η οποία έτσι και αλλιώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές που εμφανίζουν πολλά προβλήματα.

Μάλιστα, στο εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να εντάξουμε και την πρόσφατη πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης να προσκαλέσει σε συνεργασία με την περιφερειακή ένωση δήμων (ΠΕΔ)Κεντρικής Μακεδονίας σύσκεψη με την συμμετοχή του δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη και του αντιδημάρχου υπευθύνου για θέματα πολιτικής προστασίας του δήμου Παιονίας Ηλία Αριζάνη παρουσία του γενικού γραμματέα και για τρείς τετραετίες δημάρχου Βύρωνος Αττικής Νικόλαου Χαρδαλιά στις 13.11.9, στην Θεσσαλονίκη, όπου πέραν της παρουσίασης του επικείμενου κυβερνητικού σχεδίου πολιτικής προστασίας ( μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας) ,συστήθηκε στους δήμους να προχωρήσουν στην δημιουργία ειδικού γραφείου πολιτικής προστασίας.

Μία εξέλιξη η οποία σίγουρα μπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν τη πολιτική προστασία ,όμως που παρουσιάζει δυσκολίες να υλοποιηθεί στο πρακτικό της επίπεδο για μικρούς περιφερειακούς δήμους ,όπως αυτοί της ενότητας μας, όπως δήλωσε στον ”Μαχητή” ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κιλκίς Αλέκος Σημαιοφορίδης, λόγω των δυσκολιών οι οποίες υφίστανται σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού για την στελέχωση του και σε διοικητικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά στους χειριστές οχημάτων ,επισημαίνοντας ότι ο δήμος του Κιλκίς για δέκα δημοτικά οχήματα διαθέτει επτά μόνον ειδικούς χειριστές.

Στην εν λόγω σύσκεψη συζητήθηκε παράλληλα και το ζήτημα της εξεύρεσης χρηματικών πόρων από πλευράς των δήμων μέσω του ΕΣΠΑ ,οι οποίοι είναι διαθέσιμοι ακόμη και για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού όπως και θέματα που αφορούν τις συνεργασίες διαδημοτικές αλλά και με ιδιώτες.

Βεβαίως το ”γενικό πρόσταγμα” σε ό,τι αφορά στο θέμα της πολιτικής προστασίας το έχει η περιφερειακή αρχή, η οποία διαθέτει σχετικό υπηρεσιακό συντονιστικό όργανο το οποίο πραγματοποιεί δύο φορές κατ’ έτος, στις αρχές της χειμερινής και θερινής περιόδου παγίως και εκτάκτως εάν παραστεί ανάγκη, συντονιστικές συσκέψεις με όλους του εμπλεκομένους, αλλά και τεχνική υπηρεσία με σημαντικό εκτός των άλλων στόλο οχημάτων αναλαμβάνοντας δράση είτε στοχευμένα και προληπτικά.

Όπως στην παρούσα περίοδο με την εκτέλεση εργολαβίας ύψους 353.000 ευρώ για καθαρισμούς τμημάτων σε πέντε ρέματα της περιφερειακής μας ενότητας ,μεταξύ των οποίων αυτά στις περιοχές της Τερπύλλου, Δαφνοχωρίου και Ανθοφύτου,είτε σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπως πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή του Αγίου Πέτρου μετά από ισχυρότατη βροχόπτωση.

Μάλιστα μέχρι το τέλος της χρονιάς, το αργότερο στις αρχές της επομένης θα τρέξει από πλευράς της τοπικής περιφερειακής αρχής και μία νέα μεγαλύτερη εργολαβία προυπολογισμού 950..000 ευρώ για αντίστοιχες εργασίες ,προσφέροντας τις δυνατότητες καθαρισμού ρεμάτων τα οποία έχουν να καθαρισθεί επι ολόκληρες δεκαετίες , όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στον ”Μαχητή” ο προιστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της περιφερειακής αρχής Κιλκίς Νικόλαος Γρηγοριάδης.

Δυστυχώς όμως όπως διαπιστώνεται σε τέτοιες περιπτώσεις , αλλά και όπως καταγράφει η σχετική εμπειρία από την εμφάνιση προβλημάτων και διαμαρτυριών από πλευράς των πολιτών οι εν λόγω παρεμβάσεις δεν οδηγούν στην εξάλειψη τους , καθώς πέραν των όποιων αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης και της πιθανής έλλειψης υποδομών σε τεχνικά και αντιπλημμυρικά έργα , υπάρχουν προβλήματα από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις ιδιωτών αλλά και δήμων με μικρά τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις χωρίς μελέτη και κατά συνέπεια χωρίς υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας σε περιόδους έξαρσης καιρικών φαινομένων.

Την περιφερειακή αρχή συνεπικουρούν σε θέματα πολιτικής προστασίας, πέραν των λοιπών αρχών, αστυνομικών, πυροσβεστικών και στρατιωτικών σε συνεργασία με αυτήν και οι δύο δημοτικές αρχές της περιφερειακής ενότητάς μας, οι οποίες διαθέτουν αμεσότερα αντανακλαστικά σε σχέση με την εμφάνιση των προβλημάτων κυρίως σε ότι αφορά την περιφέρεια της, αλλά και σε σχέση με την καταγραφή των επικίνδυνων να εμφανισθούν προβλήματα περιοχών, ενώ βεβαίως διαθέτουν και τεχνικές υπηρεσίες μέσω των οποίων εκτελούν σχετικές δράσεις και αυτοί .

Σημειώνεται, ότι εν όψει ουσιαστικά της χειμερινής περιόδου, υπάρχει εγρήγορση από πλευράς των τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά στην ετοιμότητα κίνησης διαθεσίμων οχημάτων με ποσότητες αλατιού, ενώ έχουν γίνει και οι απαραίτητες συμφωνίες με ιδιώτες για την εμπλοκή τους σε περίπτωση που χρειασθεί και κριθεί αναγκαίο. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο κ Σημαιοφορίδης ο δήμος του Κιλκίς προωθεί την εκπόνηση μελέτης αποχιονισμού, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και την αγορά τριών οχημάτων για χρήση σε μικρές και στενές οδούς της πόλης του Κιλκίς με στόχο να αποφευχθούν καταστάσεις ,όπως οι περσινές, με τα χιόνια να δημιουργούν προβλήματα και παγίδες ατυχημάτων για εβδομάδες λόγω αδυναμία ς αποχιονισμού των.

Η αλήθεια είναι ότι η περιφερειακή μας ενότητα δεν είναι από αυτές που εμφανίζουν ιδιαίτερα προβλήματα από έντονα καιρικά φαινόμενα και καταστροφές, όμως η καλή προετοιμασία, οργάνωση και προληπτική δράση είναι καταλυτικός παράγοντας για τον περιοριμό των προβλημάτων και των συνεπειών τους .

Κάτι το οποίο απέδειξε σε σημαντικό βαθμό η αντίδραση αποφυγής πλημμύρας σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της περιφερειακής μας ενότητας εντός του οικισμού του Αγίου Πέτρου στην πρό ολίγων ημερών ισχυρή βροχόπτωση και η οποία αυτήν την φορά δεν διέκοψε την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία του οδικού άξονα Ευρώπου –Κουφαλίων εντός των ορίων του δήμου Παιονίας, όπως είχαμε συνηθίσει στο πρόσφατο παρελθόν ,αλλά σε σημείο εκτός των ορίων του στην περιοχή των Αθύρων.

Βεβαίως όλα τα παραπάνω δοκιμάζονται στην πράξη και αυτό που έχει ουσιαστική σημασία είναι να αποδειχθούν αποτελεσματικά σε συνήθεις καταστάσεις ,καθώς όπως αποδείχθηκε και στον πρόσφατο ισχυρό και φονικό σεισμό της Αλβανίας οι μεγάλες φυσικές καταστροφές , ιδιαιτέρως οι μη προβλέψιμες,έχουν διαφορετικό επίπεδο δυσκολιών και αντιμετώπισης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]