Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Πολίτες … «άλλης κατηγορίας»;

Επί τέσσερα συνεχή εικοσιτετράωρα απροειδοποίητη διακοπή υδροδότησης …κάθε λίγο και λιγάκι!

Κατόπιν επί δύο συνεχή εικοσιτετράωρα …πλήρης διακοπή υδροδότησης!

Ύστερα,… πλήρης αβεβαιότητα γιά το πότε θα τελειώσει αυτό … το μαρτύριο!

Συγγνώμην, κύριοι ιθύνοντες της ΔΕΥΑ Κιλκίς, οι παροικούντες και παρεπιδημούντες το Δροσάτο και την ευρύτερη περιοχή του είναιι πολίτες …«άλλης κατηγορίας» ή …«παιδιά ενός κατωτέρου Θεού»;

Περισσότερα
Δείτε ακόμα