Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

«Ποιός και γιατί»;

Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τις απορίες ωρισμένων, αναφορικά με τον χώρο εκτέλεσης της αποστολής της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛΑΣ στο Κιλκίς.

Όχι μόνον διότι η υπόθεση «κτιζόταν» εδώ και έξι μήνες και άρα δεν συνδέεται με τον παρόντα χρόνο, αλλά και διότι ανεξαρτήτως των όποιων «ενστάσεων», δεν θα έπρεπε να διατυπώνονταν, έστω και στο παρασκήνιο του δημοσίου διαλόγου, δεδομένης της υφηής της υπόθεσης.

Εκτός και αν κάποιοι «υιοθετούν» την άποψη, ότι «ο κατάλληλος χρόνος» ήταν …κάποιος άλλος!

Οπότε και θα πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα «ποιός ήταν αυτός ο χρόνος και γιατί;».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα