Γενικά

ΠΚΕΕΥΕ: Το μόνο σίγουρο είναι η …αβεβαιότητα παραμονής του!

Το μόνο σίγουρο γιά το πολυεθνικό κέντρο εκπαίδευσης επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης, κοινώς ΠΚΕΕΥΕ, παραμένει η… αβεβαιότητα ως προς την παραμονή του στο Κιλκίς, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο Παπαθεοφίλου της Κρηστώνης.

Σε σχέση με το δημιουργηθέν «κλίμα», θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ελπιδοφόρα ένδειξη παραμονής το γεγονός, ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία, βάσει των ισχυόντων κανονισμών, προέβη στην προβλεπόμενη ετήσια έντυπη έκδοση, την σχετική με την λειτουργία συγκροτημάτων σαν το ΠΚΕΕΥΕ, η οποία περιλαμβάνει και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του εν Κιλκίς πολυεθνικού κέντρου για το 2021, στο οποίο ρητώς αναφέρεται, ότι αυτές θα αναπτυχθούν στην έδρα του, δηλαδή … στο στρατόπεδο Παπαθεοφίλου της Κρηστώνης, ενώ παρατίθενται στοιχεία της ζωής, της ιστορίας και των αξιοθεάτων της περιοχής του Κιλκίς (σ.σ.: μία ακόμη ακλόνητη απόδειξη της χρησιμότητας της εδώ παρουσίας του ΠΚΕΕΥΕ και ως φορέα-μέσου προβολής του τόπου σε … όλο τον κόσμο) καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό σχετικό και με το συγκρότημα και με την περιοχή.

Από καθαρώς στρατι8ωτικής πλευράς, λοιπόν, δεν φαίνεται να υφίσταται κανένα θέμα ΠΚΕΕΥΕ, τουλάχιστον γιά το 2021.

Ωστόσο, υφίσταται και … η πολιτική πλευρά, καθώς η όποια επιλογή για την έδρα στρατιωτικής μονάδας ή συγκροτήματος ή σχηματισμού είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου εθνικής αμύνης, που, μεταξύ άλλων, έχει και την αρμοδιότητα της ακύρωσης οποιουδήποτε στρατιωτικού προγραμματισμού σε περιπτώσεις οποιωνδήποτε αναδιαρθρώσεων στο στράτευμα.

Αν, δηλαδή το ΥΕΘΑ επιλέξει να μετακινήσει το ΠΚΕΕΥΕ, μπορεί να το πράξει, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν τον όποιο προγραμματισμό του για το επόμενο έτος.
Άρα, ο «συναγερμός» γιά την παραμονή του ΠΚΕΕΥΕ στο Κιλκίς… δεν έληξε!

Άρα, παραμένει η υποχρέωση τόσο του εκπροσώπου του νομού στην κυβέρνηση όσο και του συνόλου των εκπροσώπων των τοπικών πολιτικών αρχών να «κινήσουν γη και ουρανό», ώστε να αποτραπεί η προοπτική μετεγκατάστασης του ΠΚΕΕΥΕ σε άλλα περιοχή, όπως φαίνεται, ότι κάποιοι κύκλοι έχουν δρομολογήσει, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις μιάς τέτοιας απόφασης στο ακριτικό Κιλκίς.

Και όλοι αυτοί τίθενται ενώπιον των ευθυνών τους, αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος, ώστε αυτό να έχει αίσια κατάληξη για τον τόπο μας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα