Αγροτικά

Πιστοποιούνται τα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης αγροτών

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:

-Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει ένα ή δύο αιτήματα πληρωμής και για να ολοκληρωθεί το επενδυτικό τους σχέδιο απαιτείται τροποποίηση, οι τροποποιήσεις πρέπει να οριστικοποιηθούν σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 5/11/15 και να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ έως 7/11/15.

Όσοι δικαιούχοι δεν υλοποιούν τις υπόλοιπες επενδύσεις, δεν απαιτείται τροποποίηση για την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις καλούνται να καταθέσουν αίτημα ολοκλήρωσης.

-Όσοι δικαιούχοι έχουν εγκριθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να καταθέσουν το πρώτο αίτημα πληρωμής άμεσα.

– Για όλους τους δικαιούχους υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής οικονομίας 2007-2013 δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/15 και ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες καταβληθούν από τον πργανισμό πληρωμής μέχρι 31/12/15.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τμήμα φυτικής & ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς, (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, τηλ. 2341350162, -151, και 2343022250) ή στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς http://kilkis.pkm.gov.gr/

Περισσότερα
Δείτε ακόμα