Γενικά

Προχωρεί το έργο κατασκευής υποδομών γιά εξυπηρέτηση πεζών σε περιοχές της Παιονίας

Ο Κωνσταντίνος Σιωνίδης με την ιδιότητα του δημάρχου Παιονίας και ο Αθανάσιος Μεταλλινός , υπέγραψαν την Πέμπτη 9.2.23, στο δημαρχείο, την σύμβαση εκτέλεσης του έργου   « ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ- ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ » προϋπολογισμού 360.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 24%. Με έκπτωση 18,09% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:

« …Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην δυτική είσοδο του Πολυκάστρου μέχρι τη γέφυρα του Αξιού και μετά από αυτή προς την Αξιούπολη, καθώς και στον οικισμό της Νέας Καβάλας.

Πιό συγκεκριμένα, στην δυτική είσοδο του Πολυκάστρου στον άξονα Πολυκάστρου – Αξιούπολης, θα γίνει κατασκευή πεζοδρομίων. Από την είσοδο του Πολυκάστρου μέχρι την γέφυρα οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης, ενώ από την γέφυρα και μετά προς την Αξιούπολη οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο βόρειο τμήμα. Στον οικισμό της Νέας Καβάλας θα συντηρηθούν τρία τμήματα δρόμων εντός του οικισμού.

Οι επεμβάσεις στον άξονα Αξιούπολης – Πολυκάστρου, σε συνδυασμό με  το δίκτυο φωτισμού που ήδη κατασκευάζεται έχουν στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Συγχρόνως, η κατασκευή πεζοδρομίου θα δημιουργήσει έναν αστικό χώρο που κρίνεται αναγκαίος για την εξυπηρέτηση των πολιτών και θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους.

Η μελέτη του έργου που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ,περιλαμβάνει κατασκευή πεζοδρομίου με επίστρωση τσιμεντόπλακων, τοποθέτηση όδευσης τυφλών, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση ραμπών για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες ή εμποδιζόμενων ατόμων, καθώς και τοποθέτηση φρεατίων απορροής των όμβριων υδάτων.

Οι ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Νέας Καβάλας βοηθούν για την επίλυση προβλημάτων πρόσβασης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το έργο άρτια κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της μελέτης και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας και του δήμου Παιονίας εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης».

Περισσότερα

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ποταμός Αξιός και οι αισθητήρες μέτρησης της στάθμης των υδάτων που τοποθετήθηκαν στην γέφυρα

Στην εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης υδάτων στην γέφυρα του ποταμού Αξιού, στο ύψος της Αξιούπολης, προέβη στα τέλη της προηγούμενης […]

Δείτε ακόμα

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην «αξιολόγηση» – κατηγοριοποίηση των σχολείων και τον αυταρχισμό κυβέρνησης – υπουργείου παιδείας

Η κυβέρνηση και το υπουργείο παιδείας μπροστά στον ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων […]