Γενικά

Όχι στη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Περιπατητών Κιλκίς Χρήστος Ανδρεανίδης μόλις πληροφορήθηκε από τις εφημερίδες για το ιδιαζόντως επικίνδυνο θέμα της λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων στο Σταυροχώρι δημοσιοποιήσε τα παρακάτω:

“Δεν ήλθε για συζήτηση στην επιτροπή διαβούλευσης όπου εκπροσωπώ τα 549 μέλη του συλλόγου μας.

Συνεχίζω να μη ενημερώνομαι να συμμετάσχω στην επιτροπή ποιότητας ζωής ως ακροατής αφού δεν γίνεται ως τακτικός όπως εγγράφως ζητήσαμε από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου (συζητήθηκε άραγε).

Στο διοικητικό συμβούλιο της 22ας Φεβρουαρίου αποφασίζουμε ενέργειες παρεμπόδισης της δημιουργίας – λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από όλη την Ελλάδα.

Λόγω πανδημίας δεν κάναμε τον παραποτάμιο του Αγιάκ περίπατο μαζί με αυτοψία περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες μονάδων της ΒΙΠΕ”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα