Γενικά

Περίοπτη θέση στον τομέα του διεκδικεί το δημόσιο ΙΕΚ Παιονίας

Το στίγμα του στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης προσπαθεί να δώσει το νεοϊδρυθέν δημόσιο ΙΕΚ Παιονίας που σε λίγες εβδομάδες θα δώσει τις πρώτες βεβαιώσεις κατάρτισης στους ένδεκα (11) αποφοίτους του τμήματος οινολογίας, που λειτούργησε γιά τέσσερα εξάμηνα, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας των, στις εγκαταστάσεις του γυμνασίου Γουμένισσας, όπου λειτουργεί από ιδρύσεώς του στις αρχές Απριλίου του 2015.
Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Μία «συγκατοίκηση» που εκ των πραγμάτων δεν είναι και η λειτουργικότερη, καθώς υπάρχει ένδοια εργαστηριακών χώρων, όμως, χάρη στις προσπάθειες της διεύθυνσής του, όπως τόνισε στον «Μαχητή» ο διευθυντής του Αθανάσιος Καμέσης «να μην είναι στο επιθυμητό βαθμό, όμως, είναι δεδομένες» αλλά και την συνδρομη της διεύθυνσης του γυμνασίου, σταδιακώς επουλώνει τις αδυναμίες του.

Ήδη με την συντελούμενη πρόοδο των εργασιων στους χώρους, που προορίζονται γιά το εργαστήριο κομμωτικής, οι συνθήκες γιά την κατάρτιση των σπουδαστών στο εν λόγω τμήμα θα είναι σαφώς καλύτερες, όπως συμβαίνει γιά το τμήμα οινολογίας, που χρησιμοποιεί γιά τις ανάγκες των το εργαστήριο φυσικής και χημείας του γυμνασίου όπως και το αντίστοιχο της πληροφορικής στην αίθουσα υπολογιστών, που διαθέτει το σχολείο.


Βεβαίως, πέραν της επιλύσεως των προβλημάτων, που σχετίζονται με την χωροταξία του δημοσίου ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης, όπου η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν για τους σπουδαστές και κατά τεκμήριο υψηλού επιπέδου καθώς η επιλογή εκπαιδευτών από τους σχετικούς πίνακες και λόγω της κρίσεως προσφέρει ευκαιρίες γιά την κάλυψη των ωρών κατάρτισης πολλές φορές απο προσωπικό με σημαντικές ακαδημαϊκές περγαμηνές.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως τόνισε ο κ. Καμέσης, ότι στο ΙΕΚ Παιονίας έχουν διδάξει πέντε καθηγητές με διδακτορικά διπλώματα.

Και ενώ τα δεδομένα και οι προδιαγραφές σε ό,τι αφορά στο επίπεδο κατάρτισης είναι υψηλά και παράλληλα υπάρχει σημαντική ευελιξία, σε ό,τι αφορά την έγκριση και λειτουργία τμημάτων από την γενική γραμματεία διά βίου μαθήσεως όπου υπάγεται η δημόσια επαγγελματική γραμματεία, τα οποία καλύπτουν πέραν αναγκών γιά επαγγελματική προοπτική νέων παιδιών και τις ιδιαίτερες ανάγκες ωρισμενων καταρτιζόμενων κυριως μεγαλύτερης ηλικίας, μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας και εξωστρέφειας, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και την δημιουργικότητα.

«Στόχος μας είναι» όπως επεσήμανε ο κ. Καμέσης «να διοχετεύσουμε στην τοπική αγορά εργαζόμενους άριστα καταρτισμένους και εξωστρεφής, με κριτική σκέψη και δράσεις στην τοπική κοινωνία», λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις ανάγκες του.

Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν επαφές και συζητήσεις με παράγοντες και φορείς της τοπικής κοινωνίας γιά την σύσταση τμημάτων που να συνδέονται αμέσως με αυτήν, όπως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ώστε να χρησιμοποιούν εργαστηριακούς χώρους, όπως τα νοσοκομεία της Γουμενισσας κάτι που είχε γινει με επιτυχία στο τμήμα οινολογίας με την συνδρομή σχεδόν όλων των τοπικών οινοποιών στην περιοχή ονομασίας προέλευσης κρασιού της Γουμένισσας.

Κάτι ανάλογο έχει εξετασθεί και γιά την σύσταση τμήματος ξεναγού θρησκευτικού-μοναστηριακού τουρισμού που έχει συζητηθεί με τον τοπικό μητροπολίτη κκ Δημήτριο, καθώς η εν λόγω περιοχή έχει υψηλή επισκεψιμότητα γιά τον λόγο αυτό.

Ολα αυτά, βεβαίως, συνδέονται αμέσως με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί γιά φοίτηση στα εν λόγω τμηματα πέραν των 41 που φοιτούν στα εν ενεργεία τμήματα.

Δυστυχώς, λόγω της ολιγόχρονης παρουσίας του στον χώρο της κατάρτισης και των εγγενών αδυναμιών, που υπήρξαν στον τομέα της επικοινωνίας και διαφήμισης και από πλευράς ινστιτούτου αλλά και από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα μπορούσε να λειτουργίσε συνεπικουρικά αλλά δεν το έπραξε, προς την κατεύθυνση αυτή, το ΙΕΚ Παιονίας δεν έχει ακόμη την δυναμική που του αξίζει.

Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός, ότι υπάρχει έλλειμμα σε ό,τι αφορά στην στελέχωση του ινστιτούτου, το οποίο πρακτικώς λειτούργησε μέχρι προ τινος κυρίως χάρη στις προσπάθειες της διεύθυνσης, σε ό,τι αφορά στο «στήσιμο» της οργανωτικής δομής και λειτουργιας του αλλά και στις υλικοτεχνικές υποδομές του, καθώς εκτός των άλλων, εκκρεμεί η έγκριση ενός κονδυλίου από την γραμματεία της διά βίου μαθήσεως.

Ενδεικτικό είναι ότι παρ’ όλο που το ΙΕΚ έχει ξεκινήσει την λειτουργία του από την Ανοιξη του 2015, μόλις πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε την τοποθέτηση υποδιευθυντή, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του, ενώ ακόμη «χηρεύει» η θέση ενός υπαλλήλου γιά την γραμματειακή υποστήριξη, που στην παρούσα φάση ουσιαστικώς καλύπτται από σπουδάστρια του τετάρτου εξαμήνου της οινολογίας, στο πλαισιο της πρακτικής της άσκησης, που εκτελεί στο ινστιτούτου ενώ δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονος, ότι γιά την εξυπηρέτηση των λοιπών λειτουργικών αναγκών του ινστιτούτου το κράτος διάθετει μόλις 250 ευρώ πάνω σε μηνιαία βάση.

Πέραν, όμως, των όποιων δυσκολιών και προβλημάτων, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαλείφονται ή περιορίζονται αυτό, που έχει ουσιαστικότερα αξία να δούμε, είναι, ότι η λειτουργία ενός ΙΕΚ αποκτά μεγαλύτερη σημασία την περίοδο της οικονομικής κρίσης καθώς προσφέρει την δυνατότητα μέσα από ομάδες εργασίας οι σπουδαστές να αλληλοϋποστηρίζονται και αυτό να το μεταφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Ιστορικώς, έχει αποδειχθεί, όπως τόνισε ο κ. Καμέσης, ότι αυτό καθιστά τις κοινωνίες πιό ανθεκτικές και τελικά βιώσιμες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα