Αγροτικά

Η Π.Ε. Κιλκίς ζητεί αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Τα προβλήματα και τις παρενέργειες, που δημιουργούνται, και με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι πολλές φορές οι Έλληνες πολίτες, όταν καλούνται να συμμορφωθούν προς τα νέα δεδομένα και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αναδεικνύει και στον νομό μας η περίπτωση, που αφορά στην εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων εκτός οικισμών, με άδειες που χορηγούσαν αστυνομικά τμήματα, κοινότητες και δήμοι και είχαν εκδοθεί πριν την δημοσίευση του νόμου Ν. 3698/2008, που ισχύει έως σήμερα.

Μία πρωτοποριακή κίνηση γιά τα δεδομένα κατά την χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, καθώς οι περισσότερες σταβλικές εγκαταστάσεις ήταν εγκατεστημένες εντός των οικισμών, που αφορά σε μία μεγάλη ομάδα παραγωγών με δεδομένο το ότι τέτοιου τύπου άδειες εδόθησαν σε 346 περιπτώσεις.

Δυστυχώς, γιά αρκετούς εξ αυτών η νέα νομοθεσία θέτει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με την εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα αρκετές εκ των υφισταμένων να μην πληρούν ωρισμένα εκ των κριτηρίων, κυρίως σε ό,τι αφορά στις αποστάσεις από οικισμούς και επαρχιακούς οδούς.

Το θέμα απέκτησε μεγαλύτερη σημασία καθώς μέχρι προ τινος αυτό δεν είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στους παραγωγούς, όταν ωρισμένοι εξ αυτών επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν στοιχεία αυθαιρέτων κατασκευών με βάση την πρόσφατη νομοθεσία Ν. 4178/2011 και ευρέθησαν προ αδιεξόδου, όπως χαρακτηριστικώς δήλωσε στον «ΜΑΧΗΤΗ» ο κτηνοτρόφος και «θύμα» της εν λόγω καταστάσεως Θεόφιλος Μουρατίδης.

Το θέμα προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά και την πρόσφατη άρση του μέτρου της ποσόστωσης στο γάλα, καθώς το πρόβλημα, που επιφέρει στερεί την δυνατότητα επέκτασης των επίμαχων μονάδων, την αύξηση της παραγωγής γάλακτος, θέσεων εργασίας και περαιτέρω ανάπτυξής των, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται γιά την τοπική μας κοινωνία.

Το θέμα είχε τεθεί από πλευράς των πολιτικών στελεχών της περιφερειακής μας ενότητας και των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων στον υφυπουργό παραγωγικής ανασυγκρότησης Παναγιώτη Σγουρίδη, κατά την επίσκεψή του στις 17 Απριλίου στον νομό μας.

Παράλληλα η περιφερειακή ενότητα αναγνωρίζοντας την σημασία και την συνεισφορά των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων στον τομέα διατροφής και της οικονομίας στον νομό αλλά και στην χώρα μας ευρύτερα, ζητεί με έγγραφό της που απεστάλη την Παρασκευή 8.5.15 προς τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές την ανάληψη νομοθετικής παρέμβασης γιά την ρύθμιση του θέματος με την κατάθεση-ψήφιση σχετικής τροπολογίας, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα κατά παρέκκλισιν αδειδοτήσεως των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την υπάρχουσα δυναμικότητα ζωικού κεφαλαίου.

Μια ρύθμιση, που μπορεί να μην αντιμετωπίζει το θέμα των επεκτάσεων των μονάδων, καθώς κάτι τέτοιο πρακτικώς και νομικώς θα ήταν πολύ δύσκολο λόγω του ευρωπαϊκού κανονισμού, όμως θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά το ζήτημα της αδειοδότησης των υφισταμένων εγκαταστάσεων και το ενδεχόμενο να εμπλακούν σε ανεπιθύμητες παρενέργειες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί σε μία περίοδο και συγκυρία οικονομική πολύ δύσκολη γιά την Πατρίδα μας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα