Γενικά

Περιεκτικό το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το δάσος

Πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 11 και 12.6.16 το διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Από το δάσος του Βερτίσκου στο παραλίμνιο δάσος Δοϊράνης: Το δάσος στα προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία» που διοργάνωσαν το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κιλκίς (ΚΠΕ Κιλκίς) και το ΚΠΕ Ελευθερίου Ν.Κορδελιού και Βερτίσκου με 42 εκπαιδευτικούς από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η γνωριμία των συμμετασχόντων με την έννοια του δάσους και την εκπαιδευτική προσέγγιση του στο πλαίσιο προγραμμάτων για το περιβάλλον και την αειφορία. Ειδικότερα αξιοποιήθηκαν ως μελέτες περίπτωσης το δάσος του Βερτίσκου και το παραλίμνιο δάσος της λίμνης Δοϊράνης.

Το σεμινάριο εξελίχτηκε το Σάββατο 11.6.16 σε πρώτη φάση σε εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ελευθερίου Ν. Κορδελιού & Βερτίσκου στο όμορφο δάσος του Βερτίσκου και σε δεύτερη φάση στην Πικρολίμνη Κιλκίς με συνδυασμό θεωρητικών εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων στο πεδίο, με εισηγητές τις Παιδαγωγικές ομάδες των δύο συνεργαζόμενων ΚΠΕ καθώς και τον Ιάκωβο Παπαδόπουλο, δασολόγο – περιβαλλοντολόγο ενώ την Κυριακή 12.6.16 στην Πικρολίμνη, στο μαγευτικό παραλίμνιο δάσος της λίμνης Δοϊράνης στα «Χίλια Δένδρα» Μουριών, στο μουσείο της λίμνης Δοϊράνης και στον παραλίμνιο χώρο τόσο σε ελληνικό έδαφος όσο και σε έδαφος των Σκοπιων με συνδυασμό θεωρητικών εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων στο πεδίο.

Εισηγητές και την δεύτερη ημέρα οι εκπαιδευτικοί των Παιδαγωγικών Ομάδων των δύο ΚΠΕ καθώς και οι Γεώργιος Βούρτσας και Γεώργιος Καγιάννης από το δασαρχείο Κιλκίς (δασάρχης και αντιδασάρχης αντίστοιχα). Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αλλά και μετά το πέρας του διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για θέματα του Περιβάλλοντος με συμμετοχή εκπαιδευτικών και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα