Εκπαίδευση

Το πείραμα του Ερατοσθένη στο δημοτικό σχολείο του Νέου Αγιονερίου

Το πείραμα του Ερατοσθένη είναι η διαδικασία που ακολούθησε ο Ερατοσθένης τον 3ο μ.Χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με σκοπό τη μέτρηση της περιμέτρου της γης, αξιοποιώντας τις ακτίνες του ηλίου.

Πραγματοποιείται κατά την Εαρινή Ισημερία.

Φέτος η Εαρινή Ισημερία ήταν την Δευτέρα 21 Μαρτίου γι αυτό και η πραγματοποίησή του προγραμματίστηκε για το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Στην ουσία, αφιερώσαμε μέρος του ωρολογίου προγράμματος σε μια βιωματική προσέγγιση ενός επιστημονικού πειράματος Φυσικής.

Η δραστηριότητα περιελάμβανε δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό.

Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα μαθημάτων της Ε΄-ΣΤ΄τάξης του δημοτικού σχολείου Νέου Αγιονερίου, όπου οι μαθητές της Ε΄- ΣΤ΄ τάξης παρακολούθησαν δύο παρουσιάσεις.

Η πρώτη αφορούσε στην αναλυτική διαδικασία του πειράματος και η δεύτερη στο ιστορικό πλαίσιο κατά το οποίο ο Ερατοσθένης πραγματοποίησε τη μέτρηση της Γης αλλά και γενικότερα στο έργο του.

Την παρουσίαση έκανε η εκπαιδευτικός της Τάξης η Ζούρου Καλλιόπη.

Το πρακτικό μέρος πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του σχολείου υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Ομάδες μαθητών από την τάξη, σημείωσαν και μέτρησαν τη σκιά του ξύλου που διαθέτει το σχολείο και υπολόγισαν την περίμετρο της γης, χρησιμοποιώντας τον τριγωνομετρικό πίνακα και το φύλλο εργασίας που είχαν στη διάθεσή τους.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την ώρα που μεσουρανούσε ο ήλιος (12:00-12:30’).

H περιφέρεια της Γης βρέθηκε 39.382,88χλμ και υπολογίστηκε σ’ απόσταση 4594,67χλμ από τον Ισημερινό με γωνία φ=40◦.

Tο εναλλακτικό αυτό βιωματικό μάθημα χαροποίησε τα παιδιά και απέδειξε πως πέτυχε το σκοπό του!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]