Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

«Μιλά» η εικόνα


Αριστερά χώροι της «αναπλασμένης» περιοχής «Κήπου»-πάρκου του Κιλκίς. Δεξιά χώρος μπροστά από την έδρα της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, το διοικητήριο.

Η μέριμνα γιά τους πρώτους χώρους ανήκει στην ευθύνη του δήμου Κιλκίς, ενώ γιά τον δεύτερο στην ευθύνη της περιφερειακής ενότητας.

Γιά όλα τα υπόλοιπα, τα σχετιζόμενα με την αισθητική και την καθαριότητα των χώρων απλώς… «μιλά» η εικόνα!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα