Πολιτική

Παρέμβαση Ε.-Ε.Αγαθοπούλου στο θέμα προώθησης εκποίησης γης και ακινήτων του Δημοσίου στους Ευζώνους

«Ό,τι ανήκει στην τοπική κοινωνία, μένει σ’ αυτήν, δεν το ξεπουλάμε»
Η βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου, κατέθεσε αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους αρμόδιους υπουργούς με θέμα «Μέσω του ΤΑΙΠΕΔ προωθείται η εκποίηση γης και ακινήτων στον δήμο Παιονίας του Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ευζώνων»
Βάσει της διυπουργικής απόφασης με αριθμ πρωτ. 250/28.5.2014 ορίζεται η μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 55 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων και ακινήτων στους Ευζώνους Παιονίας νομού Κιλκίς.
Σύμφωνα με την απόφαση, μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:
Α/Α ΑΒΚ Νομός Δήμος
(«Καλλικρατικός») Πόλη / Οικισμός /
Τοπωνύμιο Εμβαδό
Γεωτεμαχίου
(τ.μ.) Είδος ακινήτου
17 599 Κιλκίς Παιονίας Εύζωνοι 10.000,00 Γη με κτίσμα

Η βουλευτής, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου αιτείται να κατατεθούν στο σώμα:

– Τοπογραφικό ή άλλα έγγραφα που να προσδιορίζουν την ακριβή θέση του γεωτεμαχίου
-Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)
-Ο ή οι τίτλοι ιδιοκτησίας των προς εκποίηση ακινήτων
-Ο εγκεκριμένοι όροι δόμησης που διέπουν τα εν λόγω ακίνητα και εν γένει το πολεοδομικό καθεστώς που τα διέπει (μέσω εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος) καθώς και η παροχή διαγραμμάτων κάλυψης όπου υπάρχουν κτίσματα
– Κάθε είδους έγγραφο που να αφορά στην πορεία «αξιοποίησης» της εν λόγω περιουσίας του Δημοσίου.
Η κ. Αγαθοπούλου, δήλωσε σχετικά:
«Η πώληση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί έγκλημα. Η κυβέρνηση, ωστόσο, πιστή στο σχέδιο συρρίκνωσης των πάσης φύσεως κοινωνικών δικαιωμάτων συνεχίζει το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, των κοινωνικών υποδομών και των κοινωνικών αγαθών. Το περίφημο σχέδιο των αποκρατικοποιήσεων, έχει αποτύχει πλήρως και δεν πρόκειται να αποδώσει σε καμιά περίπτωση τα χρήματα που αυτή προσδοκά.
Η μνημονιακή συγκυβέρνηση χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο, χωρίς κανέναν τοπικό σχεδιασμό, εκχωρεί τη δημόσια περιουσία της περιοχής. Δεν διενεργείτε καμιά δημόσια και δημοκρατική διαβούλευση, με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους θεσμικούς εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, για το σωστό σχεδιασμό της αξιοποίησης των εν λόγω εκτάσεων και ακινήτων ακυρώνοντας έτσι τον ρόλο τους.
Όλα όμως αυτά τα κτίρια και η περιουσία , αντί να μένουν εγκαταλειμμένα ή να μεταβιβάζονται από το Δημόσιο προς το ΤΑΙΠΕΔ, θα πρέπει να επιστρέψουν στις τοπικές κοινωνίες και μέσω των Α΄θμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προχωρήσει η αξιοποίησή τους, γιατί όχι και για τη στέγαση δράσεων κοινωνικής μέριμνας, φροντίδας και αλληλεγγύης, ειδικά στη σημερινή εποχή της ανθρωπιστικής κρίσης που διάγει η Ελλάδα.

Ό,τι ανήκει στην τοπική κοινωνία μένει σ΄αυτήν δεν το ξεπουλάμε.»

Περισσότερα
Δείτε ακόμα