Γενικά

Παραχωρήθηκε στον δήμο Κιλκίς η χρήση της παλαιάς νομαρχίας

Από τον δήμο Κιλκίς εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

“Με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών, ανάπτυξης και επενδύσεων και εσωτερικών, που υπεγράφη την Τετάρτη 13.4.21, παραχωρείται δωρεάν στον δήμο Κιλκίς η χρήση του κτιρίου του παλαιού διοικητηρίου Κιλκίς (παλαιάς νομαρχίας) με σκοπό την αξιοποίησή του ως χώρου ανάδειξης της ιστορίας της πόλης του Κιλκίς και ανάπτυξης πολιτιστικών λειτουργιών.

Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του νεοκλασικού κτίσματος έχει χρονική «δικλείδα» πενήντα ετών, και οι βασικοί όροι της χρήσης, όπως περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση, αφορούν:

– Στην παραχώρηση του δημόσιου κτήματος με ΑΒΚ 434 Κιλκίς (Ο.Τ. Γ 469), με έκταση οικοπέδου 2.576,59 τμ και διώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, με εμβαδόν ορόφου 435 τμ και εμβαδόν δομημένης επιφάνειας 1.305,00 τμ, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τον δήμο Κιλκίς το κτίριο του παλιού διοικητηρίου, με τον περιβάλλοντα χώρο, ως χώρος ανάδειξης και προβολής της ιστορίας της πόλης του Κιλκίς, καλύπτοντας παράλληλα πολιτιστικές λειτουργίες του

-Την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού εντός δεκαετίας από την έκδοση της παρούσας.

– Την απαγόρευση κάθε ιδιωτικοοικονομικής εκμετάλλευσης ή αλλαγής χρήσης του παραχωρουμένου δημοσίου ακινήτου ή τμήματος αυτού.

– ο δήμος Κιλκίς θα αναλάβει με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων γιά την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης καθώς και την δαπάνη των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο.

– Οι δαπάνες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής, που θα γίνουν από τον δήμο Κιλκίς, παραμένουν επ΄ ωφελεία του ακινήτου και του Δημοσίου, και δεν δύναται εκείνος να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση, σε περίπτωση αυτοδίκαιης ανάκλησης ή καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης.

Χαιρετίζοντας την απόφαση και την συμβολή του υφυπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης και βουλευτή Κιλκίς Γιώργου Γεωργαντά στην λήψη της, ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Από την αφάνεια και την εγκατάλειψη δεκαετιών, ένα ιστορικό κτήριο, χαρακτηρισμένο μάλιστα ως έργο Τέχνης, παραδίδεται στον δήμο Κιλκίς. Με την κατά χρήσιν δωρεά της παλαιάς νομαρχίας επαυξάνουμε το πολιτιστικό μας κεφάλαιο και κοιταζόμαστε κατάματα με την ευθύνη αλλά και με την νέα πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά μας για την αξιοποίηση του εμβληματικού κτιρίου και την απόδοσή του στους πολίτες του δήμου Κιλκίς για πολιτιστικούς σκοπούς».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα