Αγροτικά

Παρατείνεται η αγωνία των βιοκαλλιεργητών μετά την συνεδρίαση των υπουργών της Ευρωπαικής Ένωσης

Άκαρπη, δυστυχώς, απέβη σε ό,τι αφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο γιά τα βιολογικά προϊόντα, η συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών γεωργίας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11.5.15 στις Βρυξέλλες, καθώς η προεδρεία της Λεττονίας δεν κατάφερε να καταλήξει στην γενική προσέγγιση, που επεδίωξε.

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Γεγονός αρνητικό σίγουρα γιά τους βιοκαλλιεργητές εν γένει αλλά και συγκεκριμένα γιά τους 650 του νομού μας που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

Και τούτο διότι όπως είχε τονισθεί προσφάτως και από πλευράς δύο εξ αυτών του Φώτη Οσιπίδη, μέλους του συλλόγου βιοκαλλιεργητών Κιλκίς και του Γιάννη Συμεωνίδη, αλλά και του προϊσταμένου της αντιπεριφερειακής διοίκησης του γεωπόνου Θεοδώρου Κοκκίνη στην συνέντευξή τους στον «Μ» στις 4.5.15 η επίτευξη μιάς τέτοιας συμφωνίας το ταχύτερο δυνατόν θα λειτουργήσει ευεργετικά γιά την έγκαιρη προετοιμασία των και ενημέρωσή των, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος.

Από ελληνικής πλευράς, και διά του αναπληρωτή υπουργού Ευαγγέλου Αποστόλου που συμμετέσχε στην εν λόγω σύνοδο υπουργών, στα δύο ευαίσθητα σημεία της πρότασης της προεδρείας, και ειδικότερα στο θέμα των ελέγχων και στην ενδεχόμενη παρουσία μη εγκεκριμένων γιά βιολογική παραγωγή ουσιών, υποστήριξε «ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται ένας τουλάχιστον επιτόπιος, πλήρης έλεγχος, κάθε έτος και να ελέγχεται αυστηρά η όλη αλυσίδα διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, ενώ όταν εντοπίζονται ακόμη και ίχνη από μη επιτρεπόμενες ουσίες, τα προϊόντα αυτά δεν θα πρέει να διακινούνται στην αγορά ως βιολογικά, ανεξάρτητα από την πηγή και την αιτία της μόλυνσης».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αποστόλου «μόνο έτσι θα διαφυλαχθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, προϋπόθεση γιά να αναπτυχθεί ένας τομέας, που ταιριάζει στο αναπτυξιακό πρότυπο της γεωργίας μας και να επωφεληθούν οι παραγωγοί από την προστιθέμενη αξία που αναμένουν και που ανταμείβει την προσπάθειά τους».

Σημειώνεται, ότι οι συζητήσεις γιά το θέμα αυτό θα συνεχισθούν στο συμβούλιο υπουργών στην επόμενή του συνεδρίαση, που είναι προγραμματισμένη γιά τις 16 Ιουνίου.
Ας ελπίσουμε, ότι τότε θα υπάρξει συμφωνία καθώς και σε επίπεδο νομού η βιολογική καλλιέργεια είναι ένας ισχυρός «πυλώνας» της αγροτικής του οικονομίας γιά τον οποίο διαθέτει το 10% των καλλιεργήσιμων εδαφών του.

Ως εκ τούτου η ενδεχόμενη συμφωνία γιά το πλαίσιό της, έστω και το Καλοκαίρι, θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο κατάλληλης προετοιμασίας γιά όσους δραστηριοποιούνται στην βιολογική καλλιέργεια και κυρίως γιά την μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών που είναι ενταγμένο και θα θελήσει να ενταχθεί και στο νέο πρόγραμμα γιά την πενταετία 2016-2020.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Το δημοτικό πάρκο – «Κήπος» ξαναπαίρνει τα σκήπτρα της ομορφιάς στον δημόσιο χώρο της πόλης του Κιλκίς, με νέο αρδευτικό […]