Οικονομία

Παρατάθηκε έως τις 20 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα LEADER

Έως τις 2 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας 20.10.14 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προτάσεων, στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 30/2014 απόφαση της επιτροπής διαχείρισης προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει η τρέχουσα προκήρυξη και των σχετικών αιτημάτων πολλών υποψήφιων επενδυτών, προκειμένου να ετοιμάσουν με αρτιότητα και πληρότητα τους προς υποβολή φακέλους υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το LEADER χρηματοδοτεί προτάσεις που αφορούν κυρίως σε επενδύσεις πολύ μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπό σύστασην ή υφιστάμενων) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τομείς όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα), η παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, η παραγωγή ειδών διατροφής (π.χ. αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ποτά, μαρμελάδες), οι τουριστικές δραστηριότητες, οι επισιτιστικές δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών κ.ά.
Η δωρεάν χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% ενώ των προτάσεων των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθώς και των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων από 70% μέχρι 100%. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος οριοθετείται στις δημοτικές ενότητες Κιλκίς (εκτός της Δ.Κ. Κιλκίς) και Χέρσου καθώς και στις Τ.Κ. Ξυλοκερατιάς, Μαυρονερίου και Πεδινού.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» Α.Ε. (Σόλωνος 13, Κιλκίς, τηλ. 23410 25305) και την ιστοσελίδα www.anki.gr.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα