Αγροτικά

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 για την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών όσοι ιδιοκτήτες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωρίζουν αν η έκταση που διαθέτουν είναι δασική ή όχι.

Με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Νίκου Ταγαρά δίνεται μια χρονική… ανάσα έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 για την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών από τις δασικές υπηρεσίες.

Η προθεσμία έληγε προχθές. Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Αυγούστου είχε δοθεί νέο περιθώριο 25 ημερών στους ιδιοκτήτες για την υποβολή των αιτήσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών σε όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη (6 Ιουνίου 2020) δρομολογήθηκε η αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως πλέον καταγράφονται στους δασικούς χάρτες όλες οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες εκτάσεις έχασαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975.

Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν από την εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού νόμου (συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων).

Θα κοιμούνται ήσυχα

Οι δασικές υπηρεσίες μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα θα προβούν σε αναρτήσεις των δασικών χαρτών με όλες τις νέες πληροφορίες. Και, όπως εξηγούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι διοικητικές πράξεις γίνονται υποχρεωτικά δεκτές από τις δασικές υπηρεσίες.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα ξαναβρούν… τον ύπνο τους οι ιδιοκτήτες που προσκόμισαν διοικητικές πράξεις που αφορούν:

– Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν γεωργική γη, κτηνοτροφική ή μεικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

– Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.

– Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή.

– Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας ή νομάρχη, μέσω των οποίων δόθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μεικτή χρήση.

– Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με διατάξεις Αγροτικού Κώδικα.

– Αδειες υπουργού Γεωργίας προς σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.

– Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.

– Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων, δυνάμει ειδικών νόμων.

– Ειδικά αγροτικά μητρώα (Αμπελουργικό Μητρώο και Ελαιουργικό Μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες καταβάλλονται από νόμιμες πράξεις της Διοίκησης.

– Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.

– Πράξεις της Διοίκησης (όπως αποφάσεις νομάρχη, Προεδρικά Διατάγματα) καθορισμού οικισμών. Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης ή βρίσκονται εντός εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών (ν. 947/1979) ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν με βάση τους σχετικούς νόμους (ν. 4458/1965, ν. 742/1977, ν. 2545/1997, ν. 3982/2011) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο ή είναι περιοχές βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου.

Ολα σε ένα αρχείο

Πλέον, με βάση τα όσα προβλέπονται, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) συγκεντρώνει κάθε ψηφιακό αρχείο γεωχωρικών δεδομένων που απεικονίζουν τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Και η ιεράρχηση των ψηφιακών δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

Στοιχεία από ψηφιακά αρχεία φορέων που εξέδωσαν τις πράξεις.
Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ.
Θέση επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του Κτηματολογίου.
Μητρώα που περιλαμβάνουν τις διοικητικές πράξεις.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα