Αγροτικά

Παραταση δηλώσεων κοινοχρήστων εκτάσεων στον ΟΣΔΕ για την καλλιεργητική περίοδο 2019-20

Από την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (με τίμημα 5ευρώ/στρ.), που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32), παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α’ 52) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στο μεταξύ η παραχώρηση χρήσης των παραπάνω ακινήτων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και για έως 25 έτη θα πραγματοποιείται με βάση τα άρθρα 4 έως 11 του Ν. 4061/2012.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2019 έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 43 του ν. 4673/2020 (ήτοι 11.03.2020) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ή της οικείας περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με το ν. 4061/2012.

Η διαδικασία για την ενεργοποίηση της παράτασης που πρέπει να ακολουθεί από τους δικαιούχους καλλιεργητές είναι η εξής:

Το αργότερο έως τις 15.7.20 οι δικαιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο τμήμα Πολιτικής Γης της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς με την ταυτότητά τους.

Αφού παραλάβουν το σχετικό σημείωμα πληρωμής, μεταβαίνουν στην Εφορία όπου καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο.

Με την απόδειξη καταβολής αντιτίμου επιστρέφουν στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ακολουθώντας τις οδηγίες των υπαλλήλων αυτής, προκειμένου να προχωρήσουν στις σχετικές δηλώσεις ΕΑΕ 2020.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα